Novice

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 31.01.2020, v Ur. L. RS št. 7/2020 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv, ki zagotavlja možnost izdelave prototipa, in sicer Vavčer za prototipiranje! Kaj podjetjem omogoča Vavčer za prototipiranje? Namen in cilj javnega poziva je mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI, ki ga bo Primorski tehnološki park v 2020 organiziral že šestnajsto leto zapored, bo letos doživelo kar nekaj novosti. Z letom 2015 je prej lokalno tekmovanje postalo vseslovensko, letos pa je dobilo tudi nacionalno potrditev, saj so kot soorganizatorji pristopili Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad, ki bo mlade talente v okviru regijskih in nacionalnega tekmovanja nagradil s finančnimi spodbudami za razvoj ideje. 
Postati najboljši mentor svojemu startupu je bila misija prvega dogodka za mentorje Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), ki ga je ta v okviru bogate vsebinske podpore Startup Plus Programa pripravil skupaj z Ameriško gospodarsko zbornico AmCham Slovenija. Natanko 111 potrjenih mentorjev je zdaj na seznamu SPS, njihova dragocena mentorska podpora pa je brezplačno na voljo prejemnikom finančnih spodbud P2, konvertibilnega posojila SK75 in koinvesticij SI-SK.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) in Slovenski podjetniški sklad (SPS) marca 2020 organiziramo poslovni obisk mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Kanadi. Pri pripravi sodelujeta tudi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Javna agencija SPIRIT Slovenija (SPIRIT). 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) skupaj z AmCham Slovenija organizira MENTORSKI DOGODEK za start-up mentorje in investitorje. Dogodek bo potekal danes, 14.01.2020, v IBM Innovation centru v Kristalni palači, v BTC, v Ljubljani. SPS z izvajanjem finančnih in vsebinskih programov združuje več kot 150 start-up mentorjev, investitorjev ter izvajalcev vsebinskih programov, kateri se bodo v okviru dogodka imeli možnost mrežiti, izmenjati bogate izkušnje ter prisluhnili novostim, ki se obetajo v okviru podpore za mlada inovativna podjetja (start-upe in scale-upe) v letu 2020!
Podjetja, ki so locirana na enem izmed PROBLEMSKIH območjih z visoko brezposelnostjo ali OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P7R 2019 – Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji, dostopati do zelo ugodnega mikrokredita   v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pod izredno ugodnimi pogoji.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je danes v Uradnem listu RS, št. 76/2019 objavil spremembo vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P4D 2019-2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/2019 z dne 18.10.2019. Sprememba se nanaša na 11. točko javnega razpisa (Roki in način prijave na javni razpis), kjer se črta rok za predložitev vlog 20.12.2019 za pridobitev sredstev v letu 2020.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 22.11.2019, v Ur. L. RS št. 69/2019 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv, in sicer Vavčer za PRENOS LASTNIŠTVA.
    Spoštovani, čas je, da stopimo skupaj, začnemo spreminjati negativno družbeno klimo in podpremo več podjetnosti za boljše življenje. Za več podjetnosti med mladimi, študenti, brezposelnimi, šolniki in drugimi javnimi uslužbenci, kmeti, kulturniki, upokojenci, gospodarstveniki. Ste iznajdljivi, energični, zanesenjaški, pogumni, odločni pri tem kar radi počnete? Potem ste tudi vi podjetni. Ste ambasador podjetnosti.  Naj podjetnost v Sloveniji končno postane priznana vrednota. Spremljajte akcijo ZA podjetno Slovenijo na spletni strani ZA podjetno SlovenijoPODPRITE IN DELITE - FB SLOVENIAN BUSINESS CLUB PODPRITE IN DELITE - FB ZA PODJETNO SLOVENIJO PODPRITE IN DELITE - LINKEDIN SLOVENIAN BUSINESS CLUB         ZA podjetno Slovenijo, za boljše življenje. Stopimo skupaj.    
Na investicijski konferenci Next Round v Ljubljani so danes 12. novembra ugledni tuji in domači investitorji spoznavali najboljše slovenske start-upe, ki potrebujejo za svojo rast in razvoj novo rundo kapitala.  Na konferenci Next Round je bilo med 250 in 300 udeleženci. Med njimi večina predstavnikov domačih in tujih zasebnih investitorjev ter skladov tveganega kapitala kot tudi slovenskih start-upov ter ostalih predstavnikov start-up ekosistema.
Top