Novice

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je dne 18.06.2021 objavil javni razpis (P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij) v skupni vrednosti 30 mio EUR, ki je v celoti financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU. V okviru omenjenega razpisa bodo podjetja lahko pridobila do 100.000 EUR nepovratnih sredstev za izvedbo digitalne transformacije, dviga kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečala dodano vrednost na zaposlenega.
Na letošnji HealthDay.si konferenci 2021 z naslovom “Biotech Meets Digital”, ki je potekala v četrtek, 18. novembra 2021, smo v ospredje postavili preplet biotehnologije in podatkovne analitike, v korist nas – pacientov. Dogodek je spremljalo več kot 200 udeležencev iz različnih držav, priznanih mednarodnih strokovnjakov ter vodilnih predstavnikov podjetij iz digitalne in biotehnološke sfere. Letošnja konferenca je na enem mestu povezala pomembne akterje: startup in scaleup mednarodna podjetja, zdravnike, strokovnjake in kreatorje politik.
Vsa zagonska in mala podjetje (do 49 zaposlenih) vabimo, da si zagotovijo mesto v globalnem inovacijskem ekosistemu v Dubaju, mestu za povezovanje, ustvarjanje, inoviranje. Ugodnosti programa:- 2 leti brezplačnega delovnega prostora- 2 letna viza- Poslovno okolje- "Equity free programe"- In še več
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) ob sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javno agencijo in Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije (DIH Slovenija) izvaja javne pozive za vavčerje s področja različnih vsebin, ki predstavljajo sistem dodeljevanja spodbud manjših vrednosti namenjenih predvsem manjšim podjetjem, s katerimi le-ta lahko krepijo svojo konkurenčnost in kompetence. Sistem vavčerjev je oblikovan na način, da lahko podjetja enostavno in brez zapletenih postopkov pridobijo sofinanciranje iz javnih sredstev, hkrati pa podjetjem nalaga osnovno obveznost, ki je v tem, da pri izboru izvajalcev ravnajo gospodarno in storitve pridobijo po tržni ceni.
Ob zaključku Next Round konference, smo se o ključnih razvojnih usmeritvah evropskega in slovenskega startup in scaleup ekosistema pogovarjali z direktorico Slovenskega podjetniškega sklada, mag. Majo Tomanič Vidovič. Dodaten razlog za strateški pogovor je bil obisk EU komisarke Mariye Gabriel, ki je med drugim odgovorna za inovacije na evropskem nivoju. Čas pogovora prav tako sovpada s predsedovanjem Slovenije Evropskemu svetu, zato zanimivih tem za pogovor nikakor ni zmanjkalo. Povzetek pogovora preberite v spodnjem intervjuju, celoten pogovor pa v videu na povezavi. 
V okviru Next Round.eu konference evropskih inovatorjev, predstavnikov držav in evropskih institucij je bil uspešno zaključen prvi dan, namenjen Forumu na visoki ravni.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je dne 15.10.2021 objavil izravnalni javni razpis v višini 1 mio EUR, s katerim je mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz VZHODE kohezijske regije ponudil pridobitev mikrokredita do višine 25.000 EUR (razpis P7-4 2021 COVID MIKROKREDITI). 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), je danes, 15. oktobra 2021, v Uradnem listu in na svoji spletni strani, dodatno objavil še Vavčer za pridobitev certifikatov. Namen vavčerja spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Najmanjša spodbuda znaša 1.000,00 EUR, največja pa 9.999,99 EUR.
Dobrodošla informacija za vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, locirana v VZHODNI kohezijski regiji. Slovenski podjetniški sklad bo, za zapolnitev kvote, objavil izravnalni razpis za dodatnih 1 mio EUR mikrokreditov. Podjetja bodo lahko, za omilitev posledic epidemije COVID – 19, najela mikrokredite v višini od 5.000 EUR  do maksimalno 25.000 EUR. Kredite bo možno najeti hitro, enostavno in pod zelo ugodnimi pogoji, brez stroškov odobritve. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev, skupno podprl okoli 40 projektov.
Slovenski podjetniški sklad razpisuje ugodne kredite organizatorjem potovanj, ki so utrpeli posledice COVID situacije. 10 milijonov sredstev, kolikor jih je na razpolago, naj bi podjetjem pomagalo omiliti posledice drugega vala epidemije COVID-19. Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), je objavil  nov razpis, v skupni vrednosti 10 mio EUR, ki je financiran iz namenskega premoženja Sklada, ki jih je Sklad prejel skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva.
Top