Novice

Skladno s spremembo, ki je objavljena danes v Ur.l. RS in se nanaša na javni razpis SPSa z nazivom P7R 2019 -Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, se lahko na javni razpis prijavi dodatno še 5 občin, ki so skladno z Uredbo o določitvi obmejnih problemskih območij, pridobila status občin lociranih na problemskih območij. Te občine: Dornava, Tišina, Žirovnica, Poljčane in Rogaška Slatina in posledično z ostalimi občinami tvorijo sklenjeno obmejno problemsko območje v Posotelju. Glede na leto 2017 nobena občina ni izgubila statusa.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla letos ponovno ponuja semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 75.000 EUR (v okviru javnega razpisa SK75 2020 -2) za hitro rast mladih inovativnih podjetij na trgu!
Podjetja, ki razvijajo nove ali izboljšujejo izdelke na področju predelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) v lesnopredelovalni panogi bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 50.000 EUR do 500.000 EUR/podjetje v obdobju dveh let oz. sofinancirala upravičene stroške povezane s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme do največ 45 %, kar bo omogočilo prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.
v skladu s 7. točko javnega poziva objavljamo začasno zaprtje Vavčerja za prenos lastništva, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 69/2019 z dne 22.11.2019. Če imate vprašanja glede vavčerjev, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) danes v Uradnem listu Republike Slovenije št. 93/2020, objavlja nov »Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme«. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem bo na voljo skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev za nakup zaščitne opreme, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov.
Slovenski podjetniški sklad z dnem 19.6.2020 v Uradnem listu RS št. 89/2020 začasno zapira vse javne pozive, razen Vavčerja za prenos lastništva. Vsa predvidena sredstva, ki so bila razpoložljiva za letošnje leto, so porabljena. V primeru, da bo SPS nova sredstva uspel pridobiti še v letošnjem letu, bo javne pozive ponovno odprl in MSP-jem omogočili dostop do različnih poslovnih storitev v okviru vavčerskih spodbud malih vrednosti.
Spoštovani, obveščamo vas, da Združenje bank Slovenije organizira dogodek Bančna konferenca, ki bo potekala 24. junija 2020 v Hotelu Union Business, Bela dvorana, Miklošičeva 3, Ljubljana. Konferenca bo namenjena aktualnim vsebinam povezanih z razmerami zaradi Covid-19 in sprejemom nacionalnih in evropskih ukrepov za blažitev posledic. To bo prva  konferenca Združenja bank Slovenije v letu 2020, ki bo omogočala tako udeležbo v dvorani kot tudi vključitev preko video konference. Celotno vabilo najdete tukaj. 
  Zaključna prireditev izbora Slovenski start:up leta 2020, ki je letos zaradi razmer izjemoma potekala v hibridni izvedbi in jo je bilo moč v celoti v živo spremljati preko Facebook strani Start:up Slovenija, je prinesla novega prejemnika kristalnega kipca – to je ekipa podjetja InstaText, Slovenskega start:upa leta 2020! Ekipa, ki ustvarja spletno platformo InstaText, ki na podlagi umetne inteligence ustvari takojšnja priporočila in ideje, kako vsebinsko izboljšati tekst, kako ga narediti bolj berljivega in razumljivega, je v finalu najbolj prepričala ocenjevalno komisijo, ki je ocenjevala še ekipe podjetij Evegreen, ki razvija 100 % bio-razgradljivein naravi prijazne materiale na osnovi organskih odpadkov,  Influee, ki razvija platformo, na kateri lahko podjetja na enem mestu najdejo kreatorje vsebin in influencerje za svoje občinstvo, Grid instruments, ki razvija sistem Gridscope, ki elektrodistribucijskim podjetjem omogoča dobro poznavanje omrežja in posledično premišljeno načrtovanje razširitve ter ojačitve svoje infrastruktur, in Mouzen, ki je razvilo ergonomični pripomoček, ki med delom za računalnikom optimizira položaj roke, s tem pa zmanjša napetost v zapestju in ramenih.
Maribor, 22.05.2020 - Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes, v Uradnem listu RS št.  75/2020 in na spletni strani SPS, objavil spremembe javnega razpisa P7R 2019  – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo na splošne pogoje kandidiranja, osnovne pogoje kandidiranja in vsebino vloge.
Evegreen, Influee, Grid instruments, InstaText in Mouzen so tista startup podjetja, ki se letos kot finalisti potegujejo za prestižni naziv Slovenski start-up leta 2020. Nagrado, ki jo že trinajsto leto zapored podeljuje Start:up Slovenija v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter aktivnimi deležniki slovenskega ekosistema, dobi podjetje oziroma ekipa, ki s svojimi dosežki, dejanji, ugledom in razvojnim potencialom predstavlja novo generacijo slovenskih inovativnih podjetnikov. Zmagovalca bomo razglasili na zaključni prireditvi v petek, 22. maja, ki jo bo mogoče spremljati tudi na Facebook profilu Start:up Slovenija. Spoznajte 5 finalistov, ki so strokovno komisijo najbolj prepričali, spoznajte njihove produkte in dosežke.
Top