Novice

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je dne 18.06.2021 objavil javni razpis (P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij) v skupni vrednosti 30 mio EUR, ki je v celoti financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU. V okviru omenjenega razpisa bodo podjetja lahko pridobila do 100.000 EUR nepovratnih sredstev za izvedbo digitalne transformacije, dviga kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečala dodano vrednost na zaposlenega.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) bo danes, 10.09.2021, v Ur. L. RS št. 145/2021 in na svoji spletni strani, ponovno objavil nov Vavčer za prenos lastništva. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
Tudi letos se od 15. do 19. septembra 2021 predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s svojo širšo ekipo selimo v Celje, kjer bomo iz prve roke podjetjem svetovali o konkretnih poslovnih izzivih, jih seznanili s trendi na trgu kot tudi s priložnostmi, ki jih ustvarjamo za podjetja.
Spoštovani, v sklopu letošnjega MOS vas vabimo na dogodek, na katerem bosta predstavljena vsebina in terminski plan za pripravo reform in izvedbo razvojnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost. Na dogodku bomo s strokovnjaki z različnih področij tudi razpravljali o tem, kaj so potrebe podjetij, kako država lahko pripomore h krepitvi rasti in razvoja podjetij, kako kakovosten je podporni ekosistem za podjetja ter kako pomembno je v današnjem času v praksi doseči zeleno in digitalno transformacijo.
Vsa zagonska in mala podjetje vabimo, da si zagotovijo mesto v globalnem inovacijskem ekosistemu v Dubaju, mestu za povezovanje, ustvarjanje, inoviranje.
Obvestilo! Vsa podjetja, ki imajo s Slovenskim podjetniškim skladom sklenjeno pogodbo o sofinanciranju projekta za Vavčerje pozivamo, da naj, v kolikor so že izvedla aktivnosti načrtovane po pogodbi, oddajo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi dokumenti. Podjetja, ki bodo najkasneje do 30.10.2021 oddala popolne zahtevke, imajo možnost, da dobijo povrnjene pogodbeno dogovorjene stroške še letos.
S strani podjetij se je tudi tokrat izkazal ogromen interes po koriščenju nepovratnih sredstev za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform, saj je SPS samo v nekaj dneh prejel več kot 1000 vlog, ki že sedaj presegajo kvoto razpoložljivih sredstev za ta javni poziv.
Spoštovani,   Obveščam vas, da je na spletni strani SPIRIT Slovenija, javna agencija https://www.spiritslovenia.si/razpis/375 objavljeno Javno povabilo k vpisu v evidenco strokovnjakov za izvajanje Life Cycle Assessment – LCA analiza.   Zainteresirane vljudno vabimo k prijavi, prav tako je zaželeno posredovanje informacije o objavi drugim potencialnim prijaviteljem.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) danes, 27.08.2021, ponovno odpira Javni poziv Vavčer za digitalni marketing. Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge.  Na voljo bo nekaj več kot 0,9 mio EUR. Nepovratne spodbude, ki jih Sklad dodatno razpisuje so preostanek sredstev, ki so ostale neporabljene, zaradi odstopov od pogodb oz. neizvedenih aktivnosti iz prve polovice leta.
TERMIN: 7. in 8. oktober 2021 LOKACIJA: Institut ''Jožef Stefan'', Jamova cesta 39, Ljubljana ORGANIZATOR: Center za prenos tehnologij in inovacij s partnerji
Top