Novice

V Tehnološkem parku Ljubljana so v petek, 16. novembra 2018 z več kot 150 obiskovalci iz vse Evrope uspešno zaključili 1. Mednarodno konferenco o start-up podjetjih in prenosu tehnologij v inovacijskih ekosistemih v jugovzhodni Evropi in alpskem prostoru. Start-upi so pomembni generatorji rasti, zaposlovanja in inovacij, zato smo želeli s srečanjem spodbuditi, povezati in izboljšati inovacijske start-up ekosisteme v vseh – regionalnih, nacionalnih in mednarodnih okoljih.
Štipendija vključuje Otvoritveni vrh v Evropi, enotedensko doživetje v gostiteljskem mestu v ZDA, zaključno konferenco v Washingtonu in spletne priložnosti za usposabljanje. Štipendija je dodeljena za obdobje od 1. aprila 2019 do 31. oktobra 2019, s potovanjem planiranim v septembru 2019. Rok prijave: petek, 4. Januar, 2019. Za pogoje, podrobnejše informacije glej link: http://www.gmfus.org/ytili-fellowship.
Prepričali so z rastjo poslovanja na zahtevnem avtomobilskem trgu, digitalizacijo, izobraževanjem kadrov. Projekt Delove podjetniške zvezde, katerega sponzor je tudi Slovenski podjetniški sklad, je od koca junija pa do začetka septembra predstavil deset nominiranih podjetij, ki so se potegovala za laskavi naziv Delova podjetniška zvezda 2018. Izmed vseh nominiranih podjetij pa je včeraj na Brdo pri Kranju zasijala nova podjetniška zvezda, katero je izbrala strokovna komisija.
Od leta 2016 je Slovenija pridružena članica ESE (Evropske vesoljske agencije), kar odpira nove možnosti za slovenska podjetja in razvojno raziskovalne inštitucije. Možnosti za sodelovanje imajo vsa podjetja, ki se ukvarjajo z inovativnimi materiali, tehnologijami ali informacijskimi rešitvami. V Sloveniji že imamo nabor podjetij, ki uspešno sodelujejo z ESO, vendar na MGRT (Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo) želimo, da bi bilo takih še več.
Slovenski podjetniški sklad je finančne spodbude, katere ponuja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, predstavil tudi v okviru Kongresa članov združenja Sloles. Zavod SLOLES, slovensko lesno združenje je združenje, ki pod svojim okriljem združuje slovenske žagarje in primarne predelovalce lesa, ki letno predelajo več kot polovico vse slovenske letne predelave hlodovine, ter trgovce z rezanim lesom.
Podjetje Simarine je zgleden dokaz, kako učinkovito je mogoče uporabiti spodbude in konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij in kako dragocena je pomoč podpornih mehanizmov, ki jih za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja Slovenski podjetniški sklad.
Zaradi porabe finančnih sredstev je Slovenski podjetniški sklad predčasno zaprl razpis P7OR, ki je namenjen najemanju mikrokreditov manjših vrednosti za obmejna problemska območja. Prijava na razpisa ni več možna.
Na voljo je nov portal za iskanje razpisov v okviru evropskih programov (Obzorje 2020, Competitiveness and Innovation Framework Programme, Erasmus+, Internatl Security Fund, Pogramme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises, itn). Portal je dostopen na naslednjem naslovu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
Medijska hiša Delo bo letos že drugič zapored v okviru projekta Delove podjetniške zvezde podelila prestižni kipec, ki ga je lani prejelo trboveljsko podjetje Dewesoft. Predstavili smo deset nominiranih podjetij, ki so po presoji uredništva časnika Delo ter poslovnega tednika Svet kapitala podjetja prihodnosti, zdaj pa je na vrsti strokovna komisija, da izbere zmagovalca. Nagrado bomo podelili na gala dogodku 8. novembra na Brdu pri Kranju.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo zaradi porabe sredstev objavlja zaprtje Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2018), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 9/2018 z dne 16.02.2018.
Top