Novice

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 05.04.2019, v Ur. L. RS št. 22/2019 in na svoji spletni strani, objavil tri nove javne pozive, ki se nanašajo na DIGITALIZACJO! Podjetja bodo v okviru vavčerjev za digitalizacijo lahko pridobila Vavčer za pripravo digitalne strategije, Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.
Vabimo vas, da se nam pridružite na slovesnem dogodku s podelitvijo priznanja RS za poslovno odličnost (PRSPO) 2018   Čutim odličnost   v četrtek, 11. aprila 2019, ob 14:30. uri v Konferenčni dvorani, Hotel Union, Ljubljana.
Če veste, da je razpis P2, ki prinaša 54.000 evrov zagonske subvencije Slovenskega podjetniškega sklada, ustrezna oblika financiranja za vaš startup, vam zdaj postrežemo še vse ključne prednosti in informacije. Najpomembnejši je rok za prijavo v predselekcijo, ki vam lahko prinese do 35 točk od skupaj 100 možnih. Zato si v koledarjih zabeležite torek, 26. marec, opolnoči!
Ljubljana 21. marec 2019 – Nogavice s spominsko peno Ola nogavice, funkcionalni jabolčni sok s super zelišči, vitamini in minerali Heijus in aplikacija za preverjanje alergenov v hrani Algiscan so tri najperspektivnejše podjetniške ideje mladih dijakov in osnovnošolcev. Najboljše ekipe bodo prejele 1000 EUR in dvomesečno mentorstvo za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje, ki je nastala v okviru projekta Spodbujamo ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost med mladimi javne agencije SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Slovenskim podjetniškim skladom (SPS).
Mlado slovensko podjetje Modri planet je revija Manager uvrstila med najboljših šest slovenskih startupov, ki se bodo letos pognali v svet, pa čeprav je z zemljevida sveta razvidno, da jim to uspeva že nekaj časa. Mlada ekipa je preko razpisov Slovenskega podjetniškega sklada prejela skupno kar 275.000 EUR finančnih spodbud, od tega so bili uspešni na razpisu P2, kjer so pridobili skupno 75.000 EUR nepovratnih sredstev za razvoj produkta, v nadaljevanju pa so prejeli še semenski kapital SK200 v obliki direkntega kapitalskega vložka 200.000 EUR za hitro širitev na trgu. 
Slovenski podjetniški sklad je prenovil in nadgradil elektronski prijavni obrazec eVloge v posodobljeno novo različico ePortal (ePortal je dostopen na: https://eportal.podjetniskisklad.si/ in pri vsakem objavljenem javnem razpisu posebej). V okviru omenjenega portala bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se bodo prijavila na razpise Slovenskega podjetniškega sklada, enostavno in hitro oddala vlogo preko spleta.  
V podjetju ABC pospeševalnik iz Ljubljane pripravljajo Demo dan 8.generacije starupov, ki bo potekal 27.3.2019.  ABC Accelerator ob zaključku 3-mesečnega programa organizira Demo Dan za že osmo skupino startupov, ki so z vseh koncev sveta prišli iskat poslovni uspeh ravno v Slovenijo. Startupi bodo predstavili svojo ponudbo in povedali, kako jim je ABC pospeševalni program pomagal vstopiti na najbolj oblegan del trga.
Z  garancijo Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnega kredita! Skupno razpisanih 79,2 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere bo tudi letos okrepilo okoli 400 projektov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanje obratnega kapitala v povezavi z razvojnimi investicijami.
Slovenski podjetniški sklad je dne 22.2.2019  v Uradnem listu RS, št. 11/2019 objavil Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, dne 15.03. 2019 pa v Uradnem listu RS objavlja spremembo Javnega poziva, ki se nanašajo na točko 5.3., in sicer: 5. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne  morejo biti zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.9. Prijavitelj lahko ima v posameznem koledarskem letu v izvajanju le eno pogodbo o sofinanciranju po tem javnem pozivu in skupaj največ tri pogodbe o sofinanciranju (največ eno pogodbo po tem javnem pozivu in največ dve pogodbi po drugih pozivih za vavčerje).Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov s spremembami je dostopen na naslednji povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
Slovenski podjetniški sklad in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ponujata letos prenovljeno zagonsko subvencijo P2, ponovno je na volj konvertibilno posojilo SK75, produkt SK200 pa je preoblikovan in ponuja mladim inovativnim podjetjem s potencialom globalne rasti ponuja soinvestiranje s poslovnimi angeli ali soinvestiranje s korporacijami do višine 650.000 EUR.
Top