Novice

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 12.04.2019, v Ur. L. RS št. 24/2019 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv za vavčerji s področja DIGITALIZACIJE. Poleg vavčerja za pripravo digitalne strategije, vavčerja za digitalni marketing in vavčerja za dvig digitalnih kompetenc, SPS danes objavlja še VAVČER za KIBERNETSKO VARNOST. Kaj podjetjem omogoča vavčer za kibernetsko varnost? Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge (MSP) k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
Obveščamo vas, da se v okviru kampanje EU projekt, moj projekt 2019 v sodelovanju  MJU – MGRT - SPIRIT Slovenija predstavlja tudi sistem SPOT. V času kampanje, ki bo potekala od 11. do 18. maja 2019, bodo točke SPOT Svetovanje po Sloveniji organizirale različne dogodke: brezplačna usposabljanja, predstavitve in delavnice s podjetniškimi vsebinami.
Javni sklad  RS za podjetništvo je dne 5.4.2019 objavil javne pozive za vavčerje za pripravo digitalne strategije, digitalnega marketinga in digitalnih kompetenc. Pri tem bo pomembno vlogo odigralo tudi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenija), ki vodi katalog strokovnjakov, ki predstavlja pregled izvajalcev, med katerimi lahko za pomoč pri njihovi digitalni preobrazbi izbirajo mikro, mala in srednje velika podjetja pri prijavi na javne pozive za "digitalne" vavčerje. Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT).   Digitalno inovacijsko stiščišče za potencialne prijavitelje organizira dogodek s predstavitvijo vavčerjev, ki bo v torek, 16.4.2019 ob 13.00 uri na Gospodarski zbornici Slovenije: https://o-sta.si/24218/mikro-mala-in-srednje-velika-podjetja-s-pomocjo-dih-slovenija-do-uspesne-digitalne-preobrazbe.
Na 6. MSP konferenci, ki je potekala 02.04.2019 v Ljubljani, je g. Boštjan Gorjup, predsednik GZS, Slovenskemu podjetniškemu skladu, podelil priznanje Pomladni veter. V obrazložitvi Komisije za podelitev priznanja Pomladni veter je g. Marko Lotrič, direktor podjetja Lotrič meroslovje d.o.o. izpostavil, da je bila izbira in odločitev med štirimi prejetimi predlogi težka. Po tehtnem premisleku je komisija nagrado dodelila Slovenskemu podjetniškemu skladu, za njihov prispevek k spodbujanju podjetništva in zdravega podjetniškega okolja v Sloveniji.  Nagrado je prevzela direktorica SPS, mag. Maja Tomanič Vidovič.
Podjetja bodo mikrokredite do višine 25.000 EUR lahko prejela HITRO, ENOSTAVNO, POD ZELO UGODNIMI POGOJI in BREZ STROŠKOV ODOBRITVE Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 22/2019 objavil javni razpis P7-2  2019 – Mikrokrediti, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim ter start up podjetjem. Podjetja lahko preko SPSa na hiter in enostaven način dostopajo do mikrokreditov in brez stroškov odobritve.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 05.04.2019, v Ur. L. RS št. 22/2019 in na svoji spletni strani, objavil tri nove javne pozive, ki se nanašajo na DIGITALIZACJO! Podjetja bodo v okviru vavčerjev za digitalizacijo lahko pridobila Vavčer za pripravo digitalne strategije, Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.
Vabimo vas, da se nam pridružite na slovesnem dogodku s podelitvijo priznanja RS za poslovno odličnost (PRSPO) 2018   Čutim odličnost   v četrtek, 11. aprila 2019, ob 14:30. uri v Konferenčni dvorani, Hotel Union, Ljubljana.
Če veste, da je razpis P2, ki prinaša 54.000 evrov zagonske subvencije Slovenskega podjetniškega sklada, ustrezna oblika financiranja za vaš startup, vam zdaj postrežemo še vse ključne prednosti in informacije. Najpomembnejši je rok za prijavo v predselekcijo, ki vam lahko prinese do 35 točk od skupaj 100 možnih. Zato si v koledarjih zabeležite torek, 26. marec, opolnoči!
Ljubljana 21. marec 2019 – Nogavice s spominsko peno Ola nogavice, funkcionalni jabolčni sok s super zelišči, vitamini in minerali Heijus in aplikacija za preverjanje alergenov v hrani Algiscan so tri najperspektivnejše podjetniške ideje mladih dijakov in osnovnošolcev. Najboljše ekipe bodo prejele 1000 EUR in dvomesečno mentorstvo za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje, ki je nastala v okviru projekta Spodbujamo ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost med mladimi javne agencije SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Slovenskim podjetniškim skladom (SPS).
Mlado slovensko podjetje Modri planet je revija Manager uvrstila med najboljših šest slovenskih startupov, ki se bodo letos pognali v svet, pa čeprav je z zemljevida sveta razvidno, da jim to uspeva že nekaj časa. Mlada ekipa je preko razpisov Slovenskega podjetniškega sklada prejela skupno kar 275.000 EUR finančnih spodbud, od tega so bili uspešni na razpisu P2, kjer so pridobili skupno 75.000 EUR nepovratnih sredstev za razvoj produkta, v nadaljevanju pa so prejeli še semenski kapital SK200 v obliki direkntega kapitalskega vložka 200.000 EUR za hitro širitev na trgu. 
Top