Novice

Podjetja, ki delujejo na področju predelave, obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %) ter povečujejo proizvodnjo polproizvodov iz omenjenega področja, bodo tudi letos lahko prejela nepovratna sredstva za razvoj podjetja v višini od 250.000 EUR do 2.500.000 EUR/podjetje oz. sofinancirala upravičene stroške do največ 45 %. Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 45/2019 objavil razpis P4L 2019 -  Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0.
Slovenski podjetniški sklad je danes v Uradnem listu RS, 38/2019 objavil dve spremembi, ki se nanašata na spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 11/2019 z dne 22.02.2019 in spremembe v Ur.l. št. 26/2019 z dne 26.04.2019 in spremembe vsebine Javnega poziva za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/2019 z dne 22.02.2019 in spremembe v Ur.l. št. 16/2019 z dne 15.03.2019  in spremembe v Ur.l. št. 25/2019 z dne 19.04.2019.
Podjetja, ki so locirana na enem izmed OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost preko Slovenskega podjetniškega, v okviru razpisa P7R 2018 – Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji, dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR. Dodatno razpisanih 5,1 mio EUR v okviru razpisa P7R 2018 omogoča podporo za okoli 200 podjetij lociranih na obmejnih problemskih območjih.
Poslovno srečanje z državami LAK, ki je potekalo dne 23. maja 2019 v okviru Dni Latinske Amerike in Karibov, je nadgradnja predhodnih odnosov z državami, ki so izkazale interes za sodelovanje. Na dogodku so poleg direktrice Slovenskega podjetniškega sklada mag. Maje Tomanič Vidiovoč sodelovali še Aleš Cantarutti DS MGRT, Dejan Vladić vodja ZG2, Blaž Medvedšek ČK Urugvaja, Kristina Fortuna in Leon Lebar oba iz SID banke, prof. Borut Uršič iz ARS Longa in Marko Jare GZS.
Dvanajsta nagrada Slovenski start-up leta, tokrat z letnico 2019, gre v roke ekipe podjetja Hurra Studios, ki ustvarja Male junake, personalizirane otroške knjige, v katerih lahko naročnik določi ime, spol in izgled glavnega junaka.Zaključna prireditev izbora Slovenski start-up leta 2019 v okviru tri dni trajajoče PODIM konference, ki od ponedeljka do srede poteka v Mariboru, je prinesla novega prejemnika  prehodnega kristalnega kipca – to je ekipa podjetja Hurra Studios, Slovenskega start-upa leta 2019!
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 17.05.2019, v Ur. L. RS št. 32/2019 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv za vavčer s področja STATUSNEGA PREOBLIKOVANJA DRUŽB. Kaj podjetjem omogoča vavčer za statusno preoblikovanje družb? Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k statusnemu preoblikovanju:  samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.
Organizatorji ponosni in zadovoljni, da poleg rekordnega števila prijavljenih startupov & scaleupov več kot polovica od 162 izbranih podjetij, ki se bodo predstavila na letošnjem PODIM-u, že uspešno ustvarja prihodke. PODIM, ki se je z leti uveljavil kot najvplivnejši startup & tehnološki dogodek v regijah Alpe-Adria in Zahodnega Balkana, bo od 20. do 22. maja letos v Mariboru startupom & scaleupom, uveljavljenim podjetjem, vlagateljem in drugim deležnikom startup ekosistema ponovno omogočil odlično mreženje, učenje od najboljših, izmenjavo izkušenj in iskanje potencialnih poslovnih partnerjev. Pomen dogodka v širši regiji bo letos še toliko večji, saj izjemne koristi uspešnih sodelovanj prepoznavajo tako uveljavljena podjetja kot startupi, zato so organizatorji vzpostavili odlične pogoje za spodbujanje tovrstnega sodelovanja, pomagajo pa tudi pri sklepanju investicij.
Mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se prijavljajo na javni poziv za pridobitev vavčerja za tržne raziskave tujih trgov, morajo izbrati svetovalce – zunanje izvajalce za izdelavo tržne raziskave tujega trga iz „Kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih, sofinancirane z vavčerji“ (v nadaljnjem besedilu: katalog), ki je objavljen na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS) SPS želi s katalogom podjetjem olajšati dostop do kakovostnih svetovalcev in prispevati h kakovosti tržnih raziskav na tujih trgih, ki se sofinancirajo z vavčerji.
[Maribor, 19.04.2019] Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je dne 05.04.2019 objavil javni razpis (P7-2 2019 Mikrokrediti), s katerim je mikro in malim podjetjem ponudil pridobitev zelo ugodnega mikrokredita do višine 25.000 EUR. Rok za prvo oddajo vlog je bil 15.04.2019, na omenjen rok je Sklad prejel 1.046 vlog, kar pomeni, da Sklad javni razpis zapira, saj se bo razpisana kvota glede na prispele v vloge v celoti porabila že v okviru prvega odpiranja.  
Digitalno inovacijsko stičišče Slovenija (DIH Slovenija) in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sta predstavila digitalne vavčerje. Gre za podporo slovenskim podjetjem v sklopu javnih pozivov za vavčerje za pripravo digitalne strategije, digitalni marketing, dvig digitalnih kompetenc in kibernetsko varnost, ki jih je objavil Slovenski podjetniški sklad.
Top