Novice

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) v okviru bogate palete finančnih in vsebinskih produktov, ki jih ponuja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) aktivno deluje tudi v mednarodnem okolju in uspešno črpa sredstva iz programov EU.  SPS je v finančne produkte, ki jih ponuja MSPjem, uspešno implementiral Evropske programe in na ta način uspešno kombinira vire, ki jih potrebuje za vsakoletno ponudbo finančnih spodbud. Med drugim je SPS julija 2017 po obsežni evalvaciji s strani zunanjega ocenjevalca (Microfinanza Raitig) pridobil tudi certifikat Evropski kodeks dobrega ravnanja za ponudnike mikrokreditov (European Code of Good Conduct for Microcredit Provision), v nadaljevanju Kodeks, ki ga je prevzel na uradni slovesnosti na Evropski komisiji v sredo, 16.10.2019. 
Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. bodo lahko sofinancirala upravičene stroške do največ 60 % s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 11.10.2019, v Ur. L. RS št. 61/2019 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv za vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja.
Če si prejemnik sredstev P2 v letu 2019 ali prejemnik SK75 v kateremkoli od dosedanjih razpisov oziroma prejemnik koinvesticije SI-SK, podporno okolje tvojemu poslu ne zagotavlja le finančne podpore, ampak tudi dragoceno vsebinsko podporo, posebej prilagojeno prav izzivom in potrebam mladih podjetij na poti rasti. 
Konec oktobra bo v Nemčiji potekal Start.up! Germany 2019 Road Show, ki se ga bodo udeležila štiri slovenska zagonska podjetja - OmniOpti, d. o. o., U-centrix d. o. o. in Movalyse d. o. o. ter Geneplanet d. o. o..  Kar tri od naštetih podjetij, ki se bodo udeležila Radshowa, so prejemniki finančnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada ( v nadaljevanju SPS) za mlada inovativna podjetja. Gre za enega največjih dogodkov v Nemčiji, na katerem start-up podjetja svoje inovativne ideje in rešitve predstavijo potencialnim investitorjem ter drugim potencialnim tujim poslovnim partnerjem. 
Maribor [26.09.2019] Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS, 58/2019 objavil  spremembe, ki se nanašajo na vsebine Javnega poziva za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 54/2019 z dne 06.09.2019.
Slovenski podjetniški sklad zaradi porabe celotne kvote sredstev danes v Uradnem listu RS kot tudi na spletni strani objavlja zaprtje Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2019), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 16/2019 z dne 15.03.2019.
Na 52. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju je v sklopu samostonega dogodka PODJETNA SLOVENIJA 2019 Slovenski podjetniški sklad skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javno agencijo SPIRIT, SID  banko in Digitalnim inovacijskim središčem več kot 150 podjetnikom predstavil ugodne možnosti financiranja, ki so na voljo podjetjem, s poudarkom možnosti finanaciranja za digitalno transformacijo podjetij in za razvojni preboj mladih podjetij. 
Vsa podjetja, ki boste oddala vlogo za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, Vavčer za certifikate kakovosti, Vavčer za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc in Vavčer za digitalni marketing obveščamo, da so od vključno 07.09. 2019 dalje upravičeni do sredstev omenjenih javnih pozivov MSPji, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Spremembe javnih pozivov je SPS izvedel pri vseh javno objavljenih 9 – ih vavčerjih, ki so dostopni na spletni strani SPSa, hkrati pa nazaj aktivira oba vavčerska javna poziva za področje digitalizacije, ki sta bila začasno zaprta, in sicer Vavčer za digitalne kompetenc in Vavčer za digitalni marketing.   Maribor [06.09.2019] Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS, 54/2019 objavil spremembe vseh javno objavljenih 9 – ih vavčerskih pozivov, ki MSPjem dostopni na spletni strani SPSa (https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi). Glavna novost, ki se nanaša na spremembe vseh javno objavljenih vavčerskih pozivov je ta, da se s 7.9.2019 uvaja elektronski portal za oddajo e-vlog za vavčerje.  
Top