Novice

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je dne 15.10.2021 objavil izravnalni javni razpis v višini 1 mio EUR, s katerim je mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz VZHODE kohezijske regije ponudil pridobitev mikrokredita do višine 25.000 EUR (razpis P7-4 2021 COVID MIKROKREDITI). 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), je danes, 15. oktobra 2021, v Uradnem listu in na svoji spletni strani, dodatno objavil še Vavčer za pridobitev certifikatov. Namen vavčerja spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Najmanjša spodbuda znaša 1.000,00 EUR, največja pa 9.999,99 EUR.
Dobrodošla informacija za vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, locirana v VZHODNI kohezijski regiji. Slovenski podjetniški sklad bo, za zapolnitev kvote, objavil izravnalni razpis za dodatnih 1 mio EUR mikrokreditov. Podjetja bodo lahko, za omilitev posledic epidemije COVID – 19, najela mikrokredite v višini od 5.000 EUR  do maksimalno 25.000 EUR. Kredite bo možno najeti hitro, enostavno in pod zelo ugodnimi pogoji, brez stroškov odobritve. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev, skupno podprl okoli 40 projektov.
Slovenski podjetniški sklad razpisuje ugodne kredite organizatorjem potovanj, ki so utrpeli posledice COVID situacije. 10 milijonov sredstev, kolikor jih je na razpolago, naj bi podjetjem pomagalo omiliti posledice drugega vala epidemije COVID-19. Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), je objavil  nov razpis, v skupni vrednosti 10 mio EUR, ki je financiran iz namenskega premoženja Sklada, ki jih je Sklad prejel skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), bo danes, 8. oktobra 2021, v Uradnem listu in na svoji spletni strani, dodatno objavil še dva nova vavčerska javna poziva iz sredstev REACT EU. Skupno bo do sedaj objavljenih že 12 javnih vavčerskih pozivov, katera lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja za različne poslovne storitve. Dodatno bosta podjetjem na voljo še Vavčer za tržne raziskave tujih trgov in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, slednji spada v skupino vavčerjev za digitalizacijo.  Oba vavčerja sta v preteklem obdobju podjetjem že bila na voljo, tako da so podjetja že seznanjena o namenu in koriščenju tovrstnih sredstev.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), je danes, 1. oktobra 2021, v Uradnem listu in na svoji spletni strani, dodatno objavil še dva nova vavčerska javna poziva iz sredstev REACT EU.  Na voljo sta vavčerja za digitalizacijo podjetij, in sicer Vavčer za pripravo digitalne strategije in Vavčer za kibernetsko varnost. Oba vavčerja sta v preteklem obdobju podjetjem že bila na voljo, tako da so podjetja že seznanjena o namenu in koriščenju tovrstnih sredstev. Skupno je v okviru obeh vavčerjev za digitalizacijo namenjenih 3,45 mio EUR. Trenutno je torej skupno odprtih že 10 javnih vavčerskih pozivov, katera lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja za različne poslovne storitve.
UNIDO (Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj) v pripravah na tretji evroazijski forum žensk na temo novih možnosti za ženske v digitalni dobi, ki bo potekal od 13. do 15. oktobra 2021 v Sankt Peterburgu v Ruski federaciji, organizira  5. spletni seminar (Webinar 5) zapored, ki bo govoril o Učenju digitalnih veščin: usklajevanje rastoče ponudbe učnih vsebin za ženske, ki potrebujejo digitalne veščine na spreminjajočem se trgu. Webinar 5 bo potekal 28 septembra 2021 od 13 do 14:30 ure preko spleta. Zainteresirani se lahko prijavijo na seminar na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xznuLM3vSwOWz-NQw9ao6w
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), je danes, 24. septembra 2021, v Uradnem listu in na svoji spletni strani, objavil dodatno še štiri nove vavčerske javne pozive iz sredstev REACTEU.  Ponovno so na voljo vavčerji za patente, modele, znamke, vavčer za statusno preoblikovanje družb, vavčer za prototipiranje in vavčer za uvajanje poslovne odličnosti.  Skupno je sedaj odprtih že 8 javnih vavčerskih pozivov, postopoma pa prihajajo še preostali vavčerji.
V okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice se letos prvič organizira DAN ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA, ki bo potekal v sklopu dogodka na nivoju Evropske komisije z naslovom Wegate* Summit 2021: WE are the Next Generation (https://wegate.eu/news-events/news/wegate-summit-2021-we-are-next-generation). DAN ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA z naslovom RAZLIČNI VIDIKI IN FINANCIRANJE ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA bo potekal pod blagovno znamko GZS v času predsedovanja EU. Nacionalni partner dogodka je SPIRIT Slovenija. Po uvodnih nagovorih se bodo podelila jubilejna priznanja ženskim podjetnicam (lastnicam oz. managerkam v podjetjih), V nadaljevanju pa se bodo predstavili različne vidike in financiranje ženskega podjetništva.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS), je danes, 17. septembra 2021, v Uradnem listu in na svoji spletni strani, objavil tri nove vavčerske javne pozive. Medtem, ko sta Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih in Vavčer za udeležbo gospodarskih delegacij v tujino že poznana, je Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA), popolnoma nov in ga bodo podjetja lahko koristila prvič. Trenutno je poleg omenjenih vavčerjev na voljo še Vavčer za prenos lastništva, postopoma pa se bodo objavljali še ostali vavčerji.
Top