Novice

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 22.11.2019, v Ur. L. RS št. 69/2019 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv, in sicer Vavčer za PRENOS LASTNIŠTVA.
    Spoštovani, čas je, da stopimo skupaj, začnemo spreminjati negativno družbeno klimo in podpremo več podjetnosti za boljše življenje. Za več podjetnosti med mladimi, študenti, brezposelnimi, šolniki in drugimi javnimi uslužbenci, kmeti, kulturniki, upokojenci, gospodarstveniki. Ste iznajdljivi, energični, zanesenjaški, pogumni, odločni pri tem kar radi počnete? Potem ste tudi vi podjetni. Ste ambasador podjetnosti.  Naj podjetnost v Sloveniji končno postane priznana vrednota. Spremljajte akcijo ZA podjetno Slovenijo na spletni strani ZA podjetno SlovenijoPODPRITE IN DELITE - FB SLOVENIAN BUSINESS CLUB PODPRITE IN DELITE - FB ZA PODJETNO SLOVENIJO PODPRITE IN DELITE - LINKEDIN SLOVENIAN BUSINESS CLUB         ZA podjetno Slovenijo, za boljše življenje. Stopimo skupaj.    
Na investicijski konferenci Next Round v Ljubljani so danes 12. novembra ugledni tuji in domači investitorji spoznavali najboljše slovenske start-upe, ki potrebujejo za svojo rast in razvoj novo rundo kapitala.  Na konferenci Next Round je bilo med 250 in 300 udeleženci. Med njimi večina predstavnikov domačih in tujih zasebnih investitorjev ter skladov tveganega kapitala kot tudi slovenskih start-upov ter ostalih predstavnikov start-up ekosistema.
Da bomo vedeli, kdo je kdo, koliko je podjetij in kako dobra so, smo z idejo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo vzpostavili Register podjetij z visoko dodano vrednostjo, ki ga vodi Slovenski podjetniški sklad in vabi k vpisu. Številke namreč niso le statistika …
Da bomo vedeli, kdo je kdo, koliko nas je in kako dobri smo, smo podprli idejo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za vzpostavitev Registra inovativnih zagonskih podjetij, ki ga vodi Slovenski podjetniški sklad, Start:up Slovenija pa ga aktivno promovira in vabi k vpisu.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) v okviru bogate palete finančnih in vsebinskih produktov, ki jih ponuja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) aktivno deluje tudi v mednarodnem okolju in uspešno črpa sredstva iz programov EU.  SPS je v finančne produkte, ki jih ponuja MSPjem, uspešno implementiral Evropske programe in na ta način uspešno kombinira vire, ki jih potrebuje za vsakoletno ponudbo finančnih spodbud. Med drugim je SPS julija 2017 po obsežni evalvaciji s strani zunanjega ocenjevalca (Microfinanza Raitig) pridobil tudi certifikat Evropski kodeks dobrega ravnanja za ponudnike mikrokreditov (European Code of Good Conduct for Microcredit Provision), v nadaljevanju Kodeks, ki ga je prevzel na uradni slovesnosti na Evropski komisiji v sredo, 16.10.2019. 
Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. bodo lahko sofinancirala upravičene stroške do največ 60 % s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 11.10.2019, v Ur. L. RS št. 61/2019 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv za vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja.
Če si prejemnik sredstev P2 v letu 2019 ali prejemnik SK75 v kateremkoli od dosedanjih razpisov oziroma prejemnik koinvesticije SI-SK, podporno okolje tvojemu poslu ne zagotavlja le finančne podpore, ampak tudi dragoceno vsebinsko podporo, posebej prilagojeno prav izzivom in potrebam mladih podjetij na poti rasti. 
Konec oktobra bo v Nemčiji potekal Start.up! Germany 2019 Road Show, ki se ga bodo udeležila štiri slovenska zagonska podjetja - OmniOpti, d. o. o., U-centrix d. o. o. in Movalyse d. o. o. ter Geneplanet d. o. o..  Kar tri od naštetih podjetij, ki se bodo udeležila Radshowa, so prejemniki finančnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada ( v nadaljevanju SPS) za mlada inovativna podjetja. Gre za enega največjih dogodkov v Nemčiji, na katerem start-up podjetja svoje inovativne ideje in rešitve predstavijo potencialnim investitorjem ter drugim potencialnim tujim poslovnim partnerjem. 
Top