Novice

Slovenski podjetniški sklad je zaradi velikega števila vlog, ki jih je prejel že v prvem roku za oddajo vlog, moral izravnalni razpis za zahodno kohezijsko regijo P7-3 2021 COVID Mikrokrediti zapreti. Na preostala dva prijavna roka prijava ne bo mogoča. Zaprtje razpisa bo objavljeno v Uradnem listu RS v petek, dne 2.4.2021.
Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je namenjen javni razpis P1 plus 2021, ki ga bo SPS objavil 2. aprila 2021. Razpis za zagotavljanje likvidnosti in financiranje investcij, bo omenjenim podjetjem zagotavljal garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo brestne mere.
Dobrodošla informacija za vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, locirana v ZAHODNI kohezijski regiji. Slovenski podjetniški sklad bo, za zapolnitev kvote, objavil izravnalni razpis za dodatnih 2 mio EUR mikrokreditov. Podjetja bodo lahko, za omilitev posledic epidemije COVID – 19, najela mikrokredite do višine maksimalno 25.000 EUR. Kredite bo možno najeti hitro, enostavno in pod zelo ugodnimi pogoji, brez stroškov odobritve. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev, skupno podprl okoli 85 projektov. Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), načrtuje objavo novega razpisa v Uradnem listu RS št. 42/2021. Razpis z oznako P7-3 2021 COVID Mikrokrediti, bo razpisan iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.
Podjetja, ki razvijajo nove ali izboljšujejo izdelke na področju predelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) v lesnopredelovalni panogi še vedno lahko prejmejo preko Slovenskega podjetniškega sklada nepovratna sredstva v višini od 50.000 EUR do 269.000 EUR. 269.000 je skupna še razpoložljiva kvota za podjetja, ki so locirana na Zahodni kohezijski regiji, kvota razpoložljivih sredstev za Vzhodno kohezijsko regijo pa je že porabljena. 
Tudi letos je s strani podjetij izkazan velik interes po koriščenju vavčerjev. Slovenski podjetniški sklad je moral v petek,19.03.2021, v Uradnem listu RS dodatno začasno zapreti še dva vavčerska poziva, in sicer Vavčer za dvig digitalnih kompetenc in Vavčer za pripravo digitalne strategije. Povpraševanje po teh dveh vavčerjih je  preseglo razpoložljiva sredstva.  Zaenkrat tako ostaja odprtih 9 vavčerskih pozivov, ki so dostopni na naslednji povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru procesa priprave prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije - S4 za programsko obdobje 2021-2027 in nadaljevanja podjetniškega odkrivanja v prihodnjih tednih organiziramo spletne delavnice po področjih uporabe S4. V obdobju od 26. marca do 19. aprila 2021 se bo zvrstilo uvodna in devet področnih spletnih delavnic.
Kljub pandemiji se je kar 344 mladih prijavilo na nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI. Osnovnošolci,  dijaki in študenti so poleg napora, ki ga predstavlja šolanje na daljavo, zmogli izdelati tudi kompleksne poslovne modele za tekmovanje. 134 ekip se je najprej potegovalo za uvrstitev na regijski nivo, 3. in 4. marca pa so se mladi pomerili še za mesta v finalu,  ki bo 7.4.2021.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) z letošnjim letom prehaja na celovit digitaliziran sistem javnih razpisov in pozivov. Navedeno je povezano tudi z digitalnim podpisom pogodb, kjer trenutno prihaja do krajših zamud pri informiranju podjetij o rezultatih njihovih vlog. Podjetja bomo glede odločitve o dodelitvi sredstev, obvestili v najkrajšem možnem času, vendar se bo običajen rok za obveščanje  (praviloma 15 delovnih dni od oddaje vloge) lahko podaljšal za predvidoma do 14 dni. Zahvaljujemo se za razumevanje!
Podjetja, ki sodelujejo na skupinskih sejemskih nastopih v tujini pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija, obveščamo, da Slovenski podjetniški sklad zaradi širjenja covid-19 in s tem povezanega velikega tveganja odpovedi sejmov v tujini, v letošnjem letu ni razpisal Vavčerja za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. Zanj predvidena sredstva so se razdelila med preostalih 13 odprtih vavčerskih pozivov.
Slovenski podjetniški sklad je v 12.02.2021 v Ur.l.RS št. 21/2021 in na svoji spletni strani ponovno aktiviral 13 vavčerskih pozivov, preko katerih lahko podjetja pridobijo nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR in jih koristijo za različne namene.  
Top