Novice

Slovenski podjetniški sklad je zaradi velikega števila vlog, ki jih je prejel že v prvem roku za oddajo vlog, moral izravnalni razpis za zahodno kohezijsko regijo P7-3 2021 COVID Mikrokrediti zapreti. Na preostala dva prijavna roka prijava ne bo mogoča.

Zaprtje razpisa bo objavljeno v Uradnem listu RS v petek, dne 2.4.2021.
Top