Novice

Javni poziv startup strokovnjakom služi oblikovanju seznama posameznikov, ki bodo sodelovali v procesu ocenjevanja prispelih vlog za vpis v register inovativnih zagonskih podjetij, za katerega je odgovoren Slovenski podjetniški sklad. Sklad bo seznam strokovnjakov uporabljal tudi za potrebe pred-selekcijskih ocenjevanj za inovativna zagonska podjetja ter za mentoriranje s strani Sklada podprtih inovativnih zagonskih podjetij (P2, SK75, SK200,...).   

 

Kandidati za start-up strokovnjake se lahko odločijo za razvrstitev v eno izmed štirih kategorij: 
  1. podjetnik,
  2. vodstveni delavec v start-upih,
  3. aktivni investitor ali 
  4. vodja podjetniških programov. 
Kriteriji za posamezne kategorije, naloge startup strokovnjakov ter potrebna dokumentacija za prijavo, so podrobneje obrazloženi v dokumentaciji javnega poziva. Rok za oddajo vlog je 25. junij 2018. Vloge se lahko pošiljajo elektronsko ali po pošti.

JAVNI POZIV
Top