Novice

Zaradi velikega števila vlog, ki so prispele na zadnji rok 15.8.2016, sporočamo, da bomo predčasno zaprli razpis za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus, zaradi porabe sredstev. Zaprtje razpisa bomo objavili tudi v Uradnem listu RS št. 56/2016, dne 26.8.2016.
Top