Novice

Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja Oznaka produkta P7 sop/Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja Kratek opis produkta Produkt predstavlja: ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri Namen produkta Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) s statusom socialnega podjetja za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti. Produkt je namenjen socialni aktivaciji oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali depreviligirane skupine na trgu dela oz. družbe. Končni prejemniki mikro, mala in srednje velika podjetja s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu Ugodnosti za končne prejemnike Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi: nižje obrestne mere (od 2 % do 5 % ), nižje zavarovalne zahteve, ročnosti kredita do 5 let, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita do 6 mesecev, strošek kredita se ne zaračunava... Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: stroški oseb, zaposlenih na projektu (stroški plač in druga povračila strošov dela za osebe, zaposlene na projektu) stroški storitev (stroški organizacije in izvedbe dogodkov, seminarjev ter delavnic ter drugih zunanjh storitev, neposredno vezanih na projekt stroški opreme (stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki ne smejo presegati 15 % celotnih upravičenih stroškov) stroški amortizacije Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA SO V PRIPRAVI.
Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja   Oznaka produkta P7 Mikrokrediti                              Slovenski podjetniški sklad je decembra 2018 s SID banko podpisal finančni sporazum, preko katerega ponujamo mikrokredite iz Sklada skladov. Sklad skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka, je namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev.  Kratek opis produkta Produkt predstavlja: ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri Namen produkta Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje. Končni prejemniki mikro, mala podjetja ter start up podjetja Ugodnosti za končne prejemnike Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi: nižje obrestne mere nižje zavarovalne zahteve ročnosti kredita  možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov brez stroškov odobritve... Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij, stroški financiranja obratnih sredstev. Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.   To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja. povezave do spletnih strani: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=sl, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=sl, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=sl) http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/   ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA GLEDE RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA PRODUKT P7 - 2 2019Odgovori v pripravi
Leto 2020Seznam odobrenih vlog P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjoSeznam odobrenih vlog SK75 2020 - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EURSeznam odobrenih vlog SI-SK 2020 - So-investiranje z zasebnimi investitorji Seznam odobrenih vlog P2 2020 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog - P4D-C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSPSeznam odobrenih vlog - JP COVID19 nakup zaščitne opremeSeznam odobrnih vlog - Vavčerji 2020Seznam odobrenih vlog- P1plus2020 Garacnije za bančne kredite s subvencijo obrestne mereeznam odobrenih vlog- P1plus2020 Garacnije za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog - P7C COVID 2020 Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvoSeznam odobrenih vlog - P7 MikrokreditiSeznam odobrenih vlog - P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji Leto 2019Seznam odobrenih vlog P2 2019 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0.Seznam odobrenih vlog P1 plus 2019 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P7 2019 - MikrokreditiSeznam odobrenih vlog P7-2 2019 - MikrokreditiSeznam odobrenih vlog P7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezsposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki SlovenijiSeznam odobrenih vlog P4D (2019-2023) - Spodbude za digitalno transformacijo podjetijSeznam odobrenih vlog SK75 2019 - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EURSeznam odobrenh vlog - Vavčerji (2019) Leto 2018Seznam odobrenih vlog P2 2018 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P4L 2018 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodovSeznam odobrenih vlog P7R 2017 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki SlovenijiSeznam odobrenih vlog P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki SlovenijiSeznam odobrenih vlog P1plus 2018 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere  Leto 2017Seznam odobrenih vlog P2 2017 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2L 2017 - Spodbude za zagon podjetij na področju rabe lesaSeznam odobrenih vlog P2R 2017 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018-2019Seznam odobrenih vlog P1 plus 2017 - Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P7 2017 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetjaSeznam odobrenih vlog P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki SlovenijiSeznam odobrenih vlog SK75 2017 - Semenski kapital-konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog SK200 2017- Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij Leto 2016Seznam odobrenih vlog P2B 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2L 2016 - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesaSeznam odobrenih vlog P2R 2016 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017Seznam odobrenih vlog P1 plus 2016 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P7 2016 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja Seznam odobrenih vlog P7 sop 2016 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja s statusom socialnega podjetjaSeznam odobrenih vlog SK75 2016 - Semenski kapital-konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EURSeznam odobrenih vlog SK200 2016 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij Leto 2015Seznam odobrenih vlog P2A 2015 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2B 2015 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2R 2015 - Sposbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjoSeznam odobrenih vlog P1 2015- Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1TIP 2015 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektomSeznam odobrenih vlog SK75 2015- Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EURSeznam odobrenih vlog SK200 - Semenski kapital -lastniški vstop za rast inovativnih podjetij Leto 2014Seznam odobrenih vlog P7 2014 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetjaSeznam odobrenih vlog P2A 2014 - Subvencije za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2B 2014 - Subvencije za zagon inovativnih podjetijSeznam odbrenih vlog SK50 2014 -Semenski kapital- konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 50.000 EURSeznam odobrenih vlog SK200 2014 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EURSeznam odobrenih vlog P1 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1 TIP 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1B 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1B TIP 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Leto 2013Seznam odobrenih vlog P1 2013 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1 TIP 2013 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P2A 2013 - Subvencija za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2B 2013 - Subvencije za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P2C 2013 - Subvencije za zagon inovativnih podjetijSeznam odobrenih vlog P4 2013 - Subvencija za nakup nove tehnološke opremeSeznam odobrenih vlog P7 2013 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja Leto 2012Seznam odobrenih vlog P1 2012 - Garancije za ugodne bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1 TIP 2012 - Garancije za ugodne bančn ekredite za inovativne tehnološke projekteSeznam odobrenih vlog P2A 2012 - Sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okoljaSeznam odobrenih vlog P2B 2012 - Sofinanciranje zagona podjetij v subjekih inovativnega okoljaSeznam odobrenih vlog P6 2012 - Javni poziv podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav v novembru 2012 Leto 2011Seznam odobrenih vlog P1 TIP 2011 - Garancije za tehnološko inovativne projekte s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1 2011 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P2 2011 - Sofinanciranja zagona podjetij v subjektih inovativnega okoljaSeznam odobrenih vlog P1B 2011 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog LF 2010 - (5., 6., in 7. odpiranje) - Kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala    Leto 2010Seznam odobrenih vlog P1B 2010 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Seznam odobrenih vlog P1TP/2010 - Garancije za tehnološko inovativne projekteSeznam odobrenih vlog P1/2010 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P2/2010 - Sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okoljaSeznam odobrenih vlog LF 2010 (1. in 2. odpiranje) - Kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitalaSeznam odobrenih vlog LF 2010 (1. in 4. odpiranje) - Kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala    Leto 2009Seznam odobrenih vlog P1A/2009 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1B/2009 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P1C/2009 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSeznam odobrenih vlog P2/2009 - Sofinanciranje zagona podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjihSeznam odobrenih vlog P4/2009 - Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme Leto 2008Seznam odobrenih vlog P4/2008 - Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 za mikro, mala in srednje velika podjetja Seznam odobrenih vlog P4A/2008 - Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja Seznam odobrenih vlog P2/2008 - Sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnh in inkubiranih podjetij v subjektih inovativnega okoljaSeznam odobrenih vlog P1/2008 - Garancije Sklada za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere Leto 2007Seznam odobrenih vlog P5/2007 - Sofinanciranje turistične infrastrukture
Slovenski podjetniški sklad izvaja Javni poziv zainterisiranim kandidatom za mentorja inovativnih start-up podjetij, na katerega se lahko prijavijo potencialni kandidati za start-up mentorje. Javni poziv bo odprt do objave novega poziva. Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij      
Cilj programa mreženja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Podjetje ima možnost tudi samostojne izbire mentorja brez vključitve v program mreženja. Programi so dostopni na naslednjih povezavah:  http://ceed-slovenia.org/ http://www.silicongardens.si/ http://lui.si/mentorji/ http://www.goglobal.si/ http://www.geekhouse.si/
Iz spodnjih dokumentov so razvidni natančni rezultati delovanja Slovenskega podjetniškega Sklada doslej.     Letno poročilo 2019Letno poročilo 2018   Letno poročilo 2017 Letno poročilo 2016 Letno poročilo 2015 Letno poročilo 2014 Letno poročilo 2013 Letno poročilo 2012 Letno poročilo 2011  Letno poročilo 2010  Letno poročilo 2009  Letno poročilo 2008 Letno poročilo 2007 (1. del, 2. del) Letno poročilo 2006 Letno poročilo 2005
Results from AECM crisis questionaire Guarantee schemes in support of SME finance during the recovery
Slovenian Enterprise Fund operating under the Law on Public Funds. The Fund employs 28 people; 16 permanent, 10 under EU technical assistance EU, 2 project. Director Maja Tomanič Vidovič, M.Sc. e-mail: maja.tomanic-vidovic@podjetniskisklad.siHead of Department for State aid and Risk Investments: Boštjan Vidovič, M.Sc. E-mail: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si Head of Department for Finance and Accounting: Milena Šiško, B.E. E-mail: milena.sisko@podjetniskisklad.si Head of General Affairs and Development Service: Simona Grobelnik, B.E. E-mail: simona.grobelnik@podjetniskisklad.si
Supervisory board of the Fund has a president and six members who are representatives from Ministry of Economy, Ministry of Finance, Chamber of Craft of Slovenia, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, The Bank Association of Slovenia and Government Office for Development and European Affairs. Members: Sabina Koleša, M.Sc., Ministry of Economy, Alenka Marovt Novak, M.Sc., Ministry of Economy, Miranda Groff Ferjančič,M.Sc., Ministry of Finance, dr. Cvetka Tinauer, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Simon Fekonja, Chamber of Craft of Slovenia, Irena Vodopivec Jean, The Bank Association of Slovenia, Katja Lutar, M.Sc., Government Office for Development and European Affairs.
The Fund's vision is to remain efficient national financial institution with established financial engineering, which will offer adequate financial solutions for development & business projects in the enterprise sector of Slovenia through three funding lines including supply of siutable financial instruments. For successful implementation the Fund's vision, Fund will combine public and private sources, domestic and international financial resources, and it will also co-operate with other domestic and foreign financial institutions. One of the Fund’s objectives is to ensure the favourable financial instruments through the whole life cycle of the enterprise: Seed stage Start-up stage Development stage Growth stage The mission: improving the acces to favourable financial sources which includes the state aid for different business, proportional implementation of the state aid in all development stages of the enterprises’ life cycle, creating the visible effects of state aid in economic sector, implementation of public tenders to granting the state aid for development investments in corporative sector under the principles of simplicity and transparency, upgrading of existing financial service to the business service.
Top