Novice

 
 
 
 
 
Scale up podjetje je podjetje, ki ima v zadnjih 3 letih povprečni letni donos najmanj 20 %, z začetkom obdobja z vsaj 10 zaposlenimi (OECD, 2007)[1]. Obstajajo tudi druge definicije, ki opredeljujejo Scale upe kot visoko tehnološke startupe, ki delujejo kot majhna lokalna podjetja, ki v treh letih rastero in se širijo. Ta podjetja je pomembno upoštevati, saj so pomembna za lokalno okolje, ker povečujejo ponudbe za zaposlitev in dodajajo vrednost gospodarstvu. Poznamo tudi Scale up IT podjetja, ki vključuje podjetja, ki imajo letno vsaj 1 mio EUR prihodkov ali 1 mio uporabnikov na mesec (za spletna B2C), vsaj 20 % prometa s tujimi strankami; Vsaj + 10 % mesečne rasti in + 100 % letne rasti. To definicijo je opredelil Lorenzo Franchini, ki je sam ustanovitelj Scale up IT podjetja in vsako leto organizira dogodek, ki povezuje sklade VC[2].   V svojem delovanju daje Sklad posebno podporo tudi Scale up podjetjem, ki so podprta s semenskim kapitalom, vendar v svoje začetnem delovanju ne dosegajo opisanih prihodkov in rasti. Semenski kapital sklada je namenjen mladim podjetjem (mlajšim od 5 let) v drugi razvojni fazi za vstop le-teh na trg. Produkt deluje na način, da holdinški sklad (SPS) sam in/ali skupaj z zasebnimi investitorji neposredno so investira v obliki konvertibilnega posojila ali neposrednega lastniškega vložka v mlado visokotehnološko podjetje. Financiranje v obliki semenskega kapitala se osredotoča na podporo zgolj tistih mladih podjetij, ki izkazujejo potencial rasti, razvoj novih produktov, vstopa na tuje trge ali povečanje števila zaposlenih v podjetju. Ta podjetja so v tej razvojni fazi še posebej ranljiva ter za uspešen začetek poslovanja nujno potrebujejo ustrezna finančna sredstva in strokovno pomoč pri izvajanju svojih poslovnih procesov. Instrument ima tudi namen spodbuditi privatni kapital (poslovni angeli, privatni investitorji,...) za tovrstne oblike vlaganja, spodbuditi mreženje deležnikov ter sinergijsko sodelovanje s start - up ekosistemom po vzoru dobrih tujih praks.   [1] Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Scaleup_company [2] Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Scaleup_company
Start up oz. zagonsko podjetje je novoustanovljeno podjetje z inovativno poslovno idejo in / ali inovativnim produktom, z dobro zasnovano poslovno strategijo in upanjem na visok zaslužek[1]. V Sloveniji zelo dobro deluje projekt Start:up Slovenija, ki želi prepoznati najboljša slovenska inovativna zagonska podjetja v najzgodnejši razvojni fazi in jih strokovno podpreti in promovirati širši javnosti. Projekt se je začel razvijati v letu 2004 v okviru Tovarne podjemov, ki je tudi registrirala blagovno znamko Start:up Slovenija. V letu 2008 je bilo prvič organizirano tekmovanje Start:up Slovenija, v katerem je do dane sodelovalo že skoraj 1000 start upov. V letu 2011 je bil projekt povezan tudi s slovenskim podjetniškim skladom, preko razpisa P2, kjer podjetja lahko pridobijo sredstva za zagon podjetja. Sklad tako vsako leto daje posebno pozornost mladim podjetjem v prvi razvojni fazi, ko so podjetja šele na začetku poti in imajo pozitiven gospodarski pomen, ter so najbolj ranljiva na svoji poti. Namen Sklada je spodbujati ustanovitve in zagon novih podjetij in uspešno prenašati ideje v tržne podjeme.   Sklad podpira start up podjetja že od leta 2006 in v celotnem obdobju je bilo kar nekaj dobrih praks, ki so prerasla v uspešna podjetja. V nadaljevanju prikazujemo nekaj podjetij iz preteklih let. [1] Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Zagonsko_podjetje
Socialno podjetništvo, kakor vsak drugi tip podjetništva, temelji na podjetniški ideji, ki rešuje družbeni problem, poslovnem modelu, ki zagotavlja finančno vzdržnost, ter organizacijski strukturi podjetja, oblikovani po načelih demokratičnosti in enakopravnosti zaposlenih ter družbenikov. Socialni podjetnik ali podjetnica sta podjetnika z izrazitim čutom odgovornosti za soljudi in družbo. Svoje izdelke ali storitve prodajata na trgu, ob tem pa uporabljata klasična podjetniška znanja in veščine, a vendar ustvarjanje dobička ni glavni cilj njunega dleovanja. Predvsem zaznavata in rešujeta aktulane družbene probleme z družbenimi inovacijami na tržni način. Socialno podjetništvo ni povezano s socialno pomočjo ali drugimi mehanizmi socialnih transferjev. Besedna zveza »socialno podjetništvo« je prevod angleškega social entrepreneurship, ki ga lahko prevedemo tudi kot družbeno podjetništvo ali podjetništvo z družbenim učinkom. Socialna podjetja pospešujejo napredne družbene spremembe. Za reševanje pomembnih globalnih in lokalnih družbenih problemov, s katerimi se vse intenzivneje soočamo, socialna podjetja na povsem nov način uporabljajo trežno naravnane prijeme in strategije.  
Design managemen v slovenščino prevajamo kot upravljanje z oblikovanjem. Vendar, pomen angleške besede design vključuje proces načrtovanja, medtem ko ima slovenska beseda oblikovanje predvsem prizvok dajanja (končne) oblike. Design management je poslovna dejavnost, ki s projektnim vodenjem načrtovalskih projektov oblikovanja upravlja kreativni proces, poslovno strategijo in nabavno verigo, podpira kulturo kreativnosti in gradi strukturo organizacije, sposobne doseči najvišje poslovne cilje. Integracija design managementa med ostale poslovne funkcije podjetja predstavlja poslovno plat oblikovalskega procesa. Design management vključuje potekajoče procese, poslovne odločitve in strategije, ki omogočajo inovacije in ustvarjanje učinkovito oblikovanih izdelkov, storitev, komunikacij, poslovno okolje ter blagovne znamke, ki izboljšujejo kakovost življenja in zagotavljajo organizacijsko učinkovitost. Design management se kot strokovno področje osredotoča na skupek vseh vizualnih manifestacij podjetij, blagovnih znamk in izdelkov, kot tudi na ne-vizualne vidike, povezane s samim procesom oblikovanja ali pa s postopki pri razvoju izdelkov in storitev, njihovimi sistemskimi rešitvami in njihovim vključevanjem v podjetje, proizvodnjo, distribucijo, prodajo, dobavo ali kvaliteto izdelkov in storitev. Design management ta področja obravnava s stališča optimalnega upravljanja z omenjenimi viri z namenom povečevanja vrednosti podjetja[1].    Na Skladu se zavedamo pomena design managementa in uvajanje le tega v podjetja, zato v nadaljevanju predstavljamo dve podjetji, ki sta že uvedli proces design managemnta v svoje poslovanje in sta hrati bili prejemnici finančnih sredstev Sklada. [1] Vir: https://www.design-management.si/kaj-je-design-management
Top