Novice

Cilj programa mreženja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Podjetje ima možnost tudi samostojne izbire mentorja brez vključitve v program mreženja.

Programi so dostopni na naslednjih povezavah: 
http://ceed-slovenia.org/
http://www.silicongardens.si/
http://lui.si/mentorji/
http://www.goglobal.si/
http://www.geekhouse.si/


Top