Novice

Slovenski podjetniški sklad je danes v Uradnem listu RS, ki ga najdete na naslovu: https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015059.pdf#!/r2015059-pdf objavil spremembo razpisov P1 in P1TIP 2015, ki se nanaša na obdobje upravičenih stroškov. Pri obeh razpisih se spremembe nanašajo na zadnji odstavek 6. točke Javnega razpisa in sicer:
- državna pomoč po pravilu de minimis se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01.01.2015 do 31.12.2016. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.
Spremenjeno obdobje nastanka upravičenih stroškov velja za vse vloge prispele po objavi spremembe v Uradnem listu.
Top