Novice

Skladno z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1B), objavljenim v Uradnem listu RS št. 82/2013, dne 8.10.2013, smo v javnem razpisu P1 TIP smiselno upoštevali novo razlago "podjetja", ki je vsaka pravna in fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko.
Top