Novice

Slovenski podjetniški sklad je izvedel Javni poziv zainterisiranim kandidatom za mentorja inovativnih start-up podjetij, na katerega so se prijavili potencialni kandidati za start-up mentorje. Po pregledu prijav je Sklad oblikoval listo start-up mentorjev, ki bodo v proces mentoriranja start-up podjetjem prinašali specifične izkušnje in znanja ter specifične socialne povezave z namenom uspšenega razvoja in nadaljnje rasti prejemnikov javnih sredstev.

Rezultati javnega poziva za start-up mentorje.

Uredništvo slovenskega podjetniškega sklada.
več info: mateja.grobelnik@podjetniskisklad.si
Top