Novice

S strani podjetij se je tudi tokrat izkazal ogromen interes po koriščenju nepovratnih sredstev za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform, saj je SPS do sedaj prejel več kot 700 vlog. Povpraševanje po vavčerju na podlagi preteklih izkušenj, ni presenetljivo oz. je bilo pričakovano. Do sedaj prejete vloge na javni poziv že presegajo kvoto razpoložljivih sredstev, zato SPS javni poziv zapira.  Na ePortalu je že zaustavljeno prejemanje vlog, v petek, 20.5.2022 pa bo v Uradnem listu objavljeno tudi zaprtje javnega poziva. Slovenski podjetniški sklad
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) danes, 13. 5. 2022, z objavo v Uradnem listu Slovenije in na svoji spletni strani ponovno objavlja Javni poziv Vavčer za digitalni marketing. Nepovratne spodbude, ki jih SPS dodatno razpisuje, so preostanek sredstev, ki so ostala neporabljena zaradi odstopov od pogodb oz. neizvedenih aktivnosti s strani prijaviteljev v obdobju 2019 – 2022. Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge (vsi pogoji so navedeni v javnem pozivu). Za podjetja bo na voljo 1,6 mio EUR. Namen vavčerja ostaja enak, podjetja želimo spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov. V praksi to pomeni, da gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform. Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega poziva znaša od 500 EUR do 2.500 EUR za posamezno aktivnost oz. do največ 7.500 EUR na prijavitelja. POMEMBNE SO TRI INFORMACIJE! 1.) Vavčer za digitalni marketing se odpira danes (petek, 13. 5. 2022), vloge preko ePortala Sklada pa bo možno oddajati od ponedeljka, 16. 5. 2022, naprej! 2.) Podjetja, ki bodo izpolnjevala pogoje in bodo s SPS-om podpisala pogodbo o sofinanciranju imajo 3 mesece od podpisa pogodbe čas za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev! 3.) Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, niso pa pristojni za oddajo vlog. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/ Glede na pretekle izkušnje oz. dinamiko povpraševanja po Vavčerju za digitalni marketing Sklad predvideva, da bo interes velik in bodo sredstva zelo hitro porabljena. Slovenski podjetniški sklad
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) danes, 22. 4. 2022, ponovno odpira Javni poziv Vavčer za kibernetsko varnost. Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge. Na voljo bo 0,2 mio EUR. Nepovratne spodbude, ki jih SPS dodatno razpisuje so preostanek sredstev, ki so ostale neporabljene, zaradi odstopov od pogodb oz. neizvedenih aktivnosti iz sredstev REACT EU.
Poleg COVID garancij (razpis P1 COVID 2022, obljavljen 8. 4. 2022), ki so namenjene izključno podjetjem za omilitev posledic COVID -19 , Slovenski podjetniški sklad (SPS) danes razpisuje še klasične garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost poslovanja ter si omogočila konkurenčno uveljavljanje na trgu. Dobro uveljavljen produkt P1 plus,  mikro, malim in srednje velikim podjetjem, s pomočjo garancije SPS-a omogoča lažjo in hitrejšo pridobitev bančnega kredita pod ugodnimi pogoji in z znižano obrestno mero.
Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo tudi letos razpisal garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost in blažila posledice epidemije COVID-19 na njihovo poslovanje.
Spoštovani,obveščamo vas, da je vlada Zvezne republike Nemčije pričela z izvajanjem nove pobude na področju vodikove industrije, ki prinaša priložnosti tudi za slovenska podjetja.  Zvezna republika Nemčija ponuja številne ukrepe financiranja za spodbujanje inovacij in naložb na področju vodika, v katerih lahko sodelujejo tudi tuja podjetja.  
Letošnja pomlad prinaša nov krog financiranja P2, SK75 in SI-SK Slovenskega podjetniškega sklada, ki je namenjen financiranju inovativnih startupov s potencialom globalne rasti. Odpiranje razpisov bomo tudi letos otvorili že s tradicionalnim dogodkom Forum 100% Start:up, ki bo potekal 5. aprila, ob 13. uri v Tehnološkem parku Ljubljana in na katerem se bodo pridružili najboljši tehnološki slovenski podjetniki ter podjetnice. Roki za prijave v preselekcijske postopke so že 13. aprila do 14. ure, zato je pravočasno informiranje še toliko pomembnejše!
Slovenski podjetniški sklad danes, 1. 4. 2022, objavlja Javni poziv Vavčer za digitalni marketing iz sredstev ReactEU, katerega bodo lahko koristila zgolj samo socialna podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18).
Po dveh letih on-line dogodkov bomo s tradicionalnim Forumom 100% start:up, v torek 5. aprila, ter serijo 'roadshow' dogodkov po vsej Sloveniji, začeli letošnje pomladne aktivnosti za financiranje in podporo inovativnih startup podjetij. Hkrati se začenja tudi tekmovanje Start:up Slovenija in možnost prijave v pred-selekcijska postopka za produkta P2 in SK75. Rok za prijavo je sreda, 13. april!
Vabimo vas, da se udeležite spletnega foruma »GREEN DEAL, ORANGE STYLE!«, ki se organizira v sodelovanju z nizozemskim veleposlaništvom v Ljubljani in nizozemsko podjetniško agencijo (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO) in se bo odvijal v sredo, 30.3.2022, med 11. 00 - 15:00 (CET), na platformi SDBP (Slovenian-Dutch Business platform).
Top