VLOGA ZA ODLOG PLAČILA KREDITA

Če zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morete poravnati kreditnih obveznosti, lahko skladno z 81.členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP), zaprosite moratorij oziroma odlog plačila kreditojemalca.

Vlogo izpolnite in podpisano
v elektronski obliki pošljete na:
info@podjetniskisklad.si

Vloga za odlog plačila

Aktualne novice in dogodki

Preko Slovenskega podjetniškega sklada je na voljo ponudba mikroposojil iz Sklada skladov SID BANKE za večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva! [...] Evropski strukturni sklad Skladskladov1

  1. Spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2)
  2. Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (P2R)
SPS podeli ZAGONSKE SPODBUDE mladim podjetjem (start up podjem - mlajšim od 14 mesecev) v prvi razvojni fazi, ko so podjetja šele na začetku svoje poti in imajo pozitivni gospodarski pomen, ter so skladno z analizo tržnih vrzeli ocenjene kot izredno ranljive skupine na trgu, zato je njihov obstoj ogrožen. Namen produkta je spodbujanje ustanovitve in zagona nastajajočih podjetij, ter razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme, ki imajo pozitivni gospodarski in družbeni pomen. Pri produktu je vključen "SPS dvojček" (vsebinska podpora), pri čemer so prejemniki finančnih sredstev deležni vsebinskega podpornega programa, ki je specializiran oz. prilagojen ciljni skupini, obliki financiranja oz. fazi razvoja podjetja.

Postopek odobritve zagonskih spodbud:
   Primeri uspešnih podprtih podjetij

Predstavitveni video

Top
logoSS