Upravljanje

 1. Leto 2020
  Seznam odobrenih vlog P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo
  Seznam odobrenih vlog SK75 2020 - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR
  Seznam odobrenih vlog SI-SK 2020 - So-investiranje z zasebnimi investitorji 
  Seznam odobrenih vlog P2 2020 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij
  Seznam odobrenih vlog - P4D-C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP
  Seznam odobrenih vlog - JP COVID19 nakup zaščitne opreme
  Seznam odobrnih vlog - Vavčerji 2020
  Seznam odobrenih vlog- P1plus2020 Garacnije za bančne kredite s subvencijo obrestne mereeznam odobrenih vlog- P1plus2020 Garacnije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog - P7C COVID 2020 Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo
  Seznam odobrenih vlog - P7 Mikrokrediti
  Seznam odobrenih vlog - P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji
 2. Leto 2019
  Seznam odobrenih vlog P2 2019 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij
  Seznam odobrenih vlog P4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0.
  Seznam odobrenih vlog P1 plus 2019 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P7 2019 - Mikrokrediti
  Seznam odobrenih vlog P7-2 2019 - Mikrokrediti
  Seznam odobrenih vlog P7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezsposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji
  Seznam odobrenih vlog P4D (2019-2023) - Spodbude za digitalno transformacijo podjetij
  Seznam odobrenih vlog SK75 2019 - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR
  Seznam odobrenh vlog - Vavčerji (2019)
 3. Leto 2018
  Seznam odobrenih vlog P2 2018 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij
  Seznam odobrenih vlog P4L 2018 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov
  Seznam odobrenih vlog P7R 2017 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji
  Seznam odobrenih vlog P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji
  Seznam odobrenih vlog P1plus 2018 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 
 4. Leto 2017
  Seznam odobrenih vlog P2 2017 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij
  Seznam odobrenih vlog P2L 2017 - Spodbude za zagon podjetij na področju rabe lesa
  Seznam odobrenih vlog P2R 2017 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018-2019
  Seznam odobrenih vlog P1 plus 2017 - Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P7 2017 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
  Seznam odobrenih vlog P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji
  Seznam odobrenih vlog SK75 2017 - Semenski kapital-konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij
  Seznam odobrenih vlog SK200 2017- Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij
 5. Leto 2016
  Seznam odobrenih vlog P2B 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij
  Seznam odobrenih vlog P2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij
  Seznam odobrenih vlog P2L 2016 - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa
  Seznam odobrenih vlog P2R 2016 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017
  Seznam odobrenih vlog P1 plus 2016 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P7 2016 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
  Seznam odobrenih vlog P7 sop 2016 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja s statusom socialnega podjetja
  Seznam odobrenih vlog SK75 2016 - Semenski kapital-konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR
  Seznam odobrenih vlog SK200 2016 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij
 6. Leto 2015
  Seznam odobrenih vlog P2A 2015 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij
  Seznam odobrenih vlog P2B 2015 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij
  Seznam odobrenih vlog P2R 2015 - Sposbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo
  Seznam odobrenih vlog P1 2015- Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P1TIP 2015 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom
  Seznam odobrenih vlog SK75 2015- Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR
  Seznam odobrenih vlog SK200 - Semenski kapital -lastniški vstop za rast inovativnih podjetij
 7. Leto 2014
  Seznam odobrenih vlog P7 2014 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
  Seznam odobrenih vlog P2A 2014 - Subvencije za zagon inovativnih podjetij
  Seznam odobrenih vlog P2B 2014 - Subvencije za zagon inovativnih podjetij
  Seznam odbrenih vlog SK50 2014 -Semenski kapital- konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 50.000 EUR
  Seznam odobrenih vlog SK200 2014 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR
  Seznam odobrenih vlog P1 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P1 TIP 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P1B 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P1B TIP 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
 8. Leto 2013
  Seznam odobrenih vlog P1 2013 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P1 TIP 2013 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P2A 2013 - Subvencija za zagon inovativnih podjetij
  Seznam odobrenih vlog P2B 2013 - Subvencije za zagon inovativnih podjetij
  Seznam odobrenih vlog P2C 2013 - Subvencije za zagon inovativnih podjetij
  Seznam odobrenih vlog P4 2013 - Subvencija za nakup nove tehnološke opreme
  Seznam odobrenih vlog P7 2013 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
 9. Leto 2012
  Seznam odobrenih vlog P1 2012 - Garancije za ugodne bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P1 TIP 2012 - Garancije za ugodne bančn ekredite za inovativne tehnološke projekte
  Seznam odobrenih vlog P2A 2012 - Sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja
  Seznam odobrenih vlog P2B 2012 - Sofinanciranje zagona podjetij v subjekih inovativnega okolja
  Seznam odobrenih vlog P6 2012 - Javni poziv podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav v novembru 2012
 10. Leto 2011
  Seznam odobrenih vlog P1 TIP 2011 - Garancije za tehnološko inovativne projekte s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P1 2011 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P2 2011 - Sofinanciranja zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja
  Seznam odobrenih vlog P1B 2011 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog LF 2010 - (5., 6., in 7. odpiranje) - Kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala   
 11. Leto 2010
  Seznam odobrenih vlog P1B 2010 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P1TP/2010 - Garancije za tehnološko inovativne projekte
  Seznam odobrenih vlog P1/2010 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P2/2010 - Sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja
  Seznam odobrenih vlog LF 2010 (1. in 2. odpiranje) - Kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala
  Seznam odobrenih vlog LF 2010 (1. in 4. odpiranje) - Kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala   
 12. Leto 2009
  Seznam odobrenih vlog P1A/2009 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P1B/2009 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P1C/2009 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
  Seznam odobrenih vlog P2/2009 - Sofinanciranje zagona podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih
  Seznam odobrenih vlog P4/2009 - Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme
 13. Leto 2008
  Seznam odobrenih vlog P4/2008 - Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 za mikro, mala in srednje velika podjetja
  Seznam odobrenih vlog P4A/2008 - Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja
  Seznam odobrenih vlog P2/2008 - Sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnh in inkubiranih podjetij v subjektih inovativnega okolja
  Seznam odobrenih vlog P1/2008 - Garancije Sklada za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere
 14. Leto 2007
  Seznam odobrenih vlog P5/2007 - Sofinanciranje turistične infrastrukture
Top