Pripomočki za pripravo vloge

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želite pridobiti ugoden kredit za izvedbo tehnološko inovativnih projektov se še vedno lahko prijavite na razpis Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 TIP 2012) in pridobite ugodno garancijo za kredit, za katerega ste prejeli pozitivni sklep s stani banke. Vsak kredit delno zavarovan z garancijo Sklada, je upravičen do nižje obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + 1,95%.

Slovenski podjetniški sklad je objavil dodatne roke za predložitev vlog (Ur. l. RS št. 90/2012): 14.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. in 5.7.2013.

Več o razpisu lahko najdete tukaj.
Top