Danes, dne 11.10.2013, je bil objavljen v Ur.l. RS št. 83/2013 s strani Slovenskega podjetniškega sklada javni razpis P1 TIP 2013 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za tehnološko inovativne projekte.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.
Top