Produkti sklada

Obveščamo vas, da Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju z javnimi organi, regijami, gospodarskim sektorjem, raziskovalnimi organizacijami in drugimi akterji pripravlja Strategijo pametne specializacije.

V ta namen se pripravlja tudi dvodnevni dogodek namenjen širši javnosti, ki se bo odvijal 16. – 17.4.2014 v Kreativnem centru Poligon, v Ljubljani, na katerem bo predstavljen osnutek dokumenta Strategija pametne specializacije, ki bo nato dan v javno razpravo.

Vabilo s programom in kratko predstavitvijo Strategije pametne specializacije najdete na naslednji povezavi: http://esiskladi.wix.com/strategijaps#!home/mainPage
Top