VLOGA ZA ODLOG PLAČILA KREDITA

Če zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morete poravnati kreditnih obveznosti, lahko skladno z 81.členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP), zaprosite moratorij oziroma odlog plačila kreditojemalca.

Vlogo izpolnite in podpisano
v elektronski obliki pošljete na:
info@podjetniskisklad.si

Vloga za odlog plačila

Aktualne novice in dogodki

Preko Slovenskega podjetniškega sklada je na voljo ponudba mikroposojil iz Sklada skladov SID BANKE za večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva! [...] Evropski strukturni sklad Skladskladov1

MESI d.o.o.

Podjetje Mesi d.o.o. je bilo ustanovljeno z namenom razvoja samodejne naprave za merjenje gleženjskega indeksa. Ustanovitelji so skupaj razvili napravo, ki je časovno učinkovita, natančna, objektivna in hkrati preprosta za uporabo.

Vrsta pomoči: Zagonska spodbuda Sklada v 2011, 2012 in 2013.

Skupen znesek izvedenih investicij: 67.253 EUR

Učinki 2012 - 2017:
- Prihodki :18 kratno povečanje (stanje 2017: 2,03 mio EUR)
- Dodana vrednost na zaposlenega + 68 % (stanje 2017: 78.868 EUR)
- Število zaposlenih + 200 % (stanje 2017:15 zaposlenih)

Spletna stran
: www.mesimedical.com

Podjetje: MESI d.o.o.

Vrsta investicije: Zagonska spodbuda

Naziv investicije:Razvoj avtomatskega merilnika gleženjskega indeksa - naprava ABPI MD

Kategorija:Razvoj medicinskih naprav

Primeri uspešnih podprtih podjetij

Predstavitveni video

Top