VLOGA ZA ODLOG PLAČILA KREDITA

Če zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morete poravnati kreditnih obveznosti, lahko skladno z 81.členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP), zaprosite moratorij oziroma odlog plačila kreditojemalca.

Vlogo izpolnite in podpisano
v elektronski obliki pošljete na:
info@podjetniskisklad.si

Vloga za odlog plačila

Aktualne novice in dogodki

Preko Slovenskega podjetniškega sklada je na voljo ponudba mikroposojil iz Sklada skladov SID BANKE za večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva! [...] Evropski strukturni sklad Skladskladov1
Obveščamo vas, da je Evropska komisija v okviru programa »Obzorje 2020« (Horizon 2020) objavila že prve razpise namenjene mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP). Obzorje 2020 je novi program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Obenem je potrebno izpostaviti, da gre za najpomembnejši program za izvajanje strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020.

Finančna sredstva programa bodo namenjena sofinanciranju projektov raziskav in inovacij, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je skoraj 80 milijard EUR, poseben poudarek pa je namenjen tudi mikro, malim in srednjim podjetjem, saj Evropska komisija že dlje časa izpostavlja, da so MSP-ji hrbtenica evropskega gospodarstva.

Trenutno je aktualen javni razpis za mala in srednje velika podjetja, to je t.i. »MSP Instrument« (SME Instrument), katerega cilj je zapolniti vrzeli v financiranju MSP v zgodnjih fazah, pomagati malim in srednje velikim podjetjem pri raziskavah in inovacijah, ki nosijo določeno tveganje kot tudi stimulirati podjetja pri inovacijah z visokim potencialom. Ta instrument je namenjen vsem vrstam inovativnih MSP, ki izkazujejo velike ambicije za razvoj, rast in internacionalizacijo. Sredstva bodo namenjena vsem vrstam inovacij, tako tehnološkim kot ne-tehnološkim, pa tudi socialnim in storitvenim inovacijam, če izkazujejo in prinašajo jasno evropsko dodano vrednost. Evropska komisija bo sofinancirala mentoriranje in coaching v treh fazah: (1) financiranje tehnične izvedljivosti (v višini 50.000 EUR), (2) sofinanciranje novih inovativnih idej (kot inovacijski vavčer) in (3) podpora komercializaciji inovativnih rešitev.

Podrobnejše informacije o programu Obzorje 2020 in aktualnih razpisih lahko najdete na spodnji povezavi:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html#tab

Primeri uspešnih podprtih podjetij

Predstavitveni video

Top
logoSS