VLOGA ZA ODLOG PLAČILA KREDITA

Če zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morete poravnati kreditnih obveznosti, lahko skladno z 81.členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP) do vključno 30.06.2021 zaprosite za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe.

Vlogo izpolnite in podpisano
v elektronski obliki pošljete na:
info@podjetniskisklad.si

Vloga za odlog plačila

Aktualne novice in dogodki

Preko Slovenskega podjetniškega sklada je na voljo ponudba mikroposojil iz Sklada skladov SID BANKE za večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva! [...] Evropski strukturni sklad Skladskladov1

Primeri uspešnih podprtih podjetij

Predstavitveni video

Top
logoSS