Razpisi

SK200 2017 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

Odprti razpisi odprt do 06. 10.2017
Namen produkta je spodbujanje nastajanja novih inonovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge. 

  1. Objava javnega razpisa v UR. l. RS, št. 13/2017 z dne 17.3.2017
  2. Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:
    • (02) 234 12 41 
    • (02) 234 12 61
ali na e-pošti
·         rok.huber@podjetniskisklad.si
Top