Razpisi

SK75 2017 - Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij

Odprti razpisi odprt do 06. 10.2017
Namen produkta je spodbujanje nastajanja novih MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo. 

  1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 13/2017 z dne 17.3.2017

  2. Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:

    • (02) 234 12 61
    • (02) 234 12 41
ali na e-pošti
 nina.urbanic@podjetniskisklad.si
Top