Vsebinski programi

Cilj programa mreženja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Podjetje ima možnost tudi samostojne izbire mentorja brez vključitve v program mreženja.

Evidenca subjektov inovativnega okolja A na dan 25. 10. 2016

FIRMA

SEDEŽ DRUŽBE

VRSTA SUBJEKTA INOVATIVNEGA OKOLJA

ODGOVORNA OSEBA SUBJEKTA

KONTAKTNI PODATKI

Primorski tehnološki park d.o.o.

Vrtojba, Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici

tehnološki park

Tanja Kožuh, direktorica

ptp@primorski-tp.si

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana

tehnološki park

Iztok Lesjak, direktor

info@tp-lj.si

INKUBATOR d.o.o. Sežana

Kraška ulica 2, 6210 Sežana

podjetniški inkubator

Denis Čermelj, direktor

info@inkubator.si

RRA Koroška - Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o.

Meža 10, 2370 Dravograd

podjetniški inkubator

Karmen Sonjak, direktorica

info@rra-koroska.si

Pomurski tehnološki park d.o.o.

Plese 9A, 9000 Murska Sobota

podjetniški inkubator

Marko Močnik, direktor

info@p-tech.si

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto

podjetniški inkubator

Franci Bratkovič, direktor

info@inkubator-nm.si

Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologijie d.o.o.  

Ljubljanska cesta 24A, 4000 Kranj

podjetniški inkubator

Roman Kužnar, direktor

info@rcikt.com

Regionalni center za razvoj d.o.o.

Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi

podjetniški inkubator

Sergej Garantini, direktor

info@rcr-zasavje.si

SAŠA inkubator d.o.o.

Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje

podjetniški inkubator

Karla Sitar, direktorica

info@sasa-inkubator.si

Štajerski tehnološki park d.o.o.

Pesnica pri Mariboru 20A, 2211 Pesnica pri Mariboru

podjetniški inkubator

Mihael Leskovar, direktor

info@stp.si

IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva

Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor

univerzitetni inkubator

Matej Rus, direktor

 info@tovarnapodjemov.org

Ljubljanski univerzitetni inkubator d.o.o.

Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana

univerzitetni inkubator

Lidija Honzak, direktorica

 info@lui.si

UIP, Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.

Ferrarska ulica 8, 6000 Koper

univerzitetni inkubator

Dorijan Maršič, direktor 

 info@uip.si


Evidenca subjektov inovativnega okolja B na dan 25. 10. 2016

FIRMA

SEDEŽ DRUŽBE

VRSTA SUBJEKTA INOVATIVNEGA OKOLJA

ODGOVORNA OSEBA SUBJEKTA

KONTAKTNI PODATKI

Inkubator Savinjske regije d.o.o.

Gregorčičeva ulica 6, 3000 Celje

podjetniški inkubator

Saša Lavrič, direktorica

info@inkubatorsr.si

Mrežni podjetniški inkubator Ormož d.o.o.

Vrazova ulica 9, 2270 Ormož

podjetniški inkubator

Zlatko Zadravec, direktor

jara@siol.net

Podjetniški inkubator Kočevje

Trata XIV 6, 1330 Kočevje

podjetniški inkubator

Marko Stijepić, direktor

info@zavod-pik.si

Podjetniški inkubator Kostel 

Petrina 11, 1336 Kostel

podjetniški inkubator

Iztok Pantar, v.d.direktor

info@inkubator-kostel.si

Univerzitetni inkubator Savinjske regije

Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

podjetniški inkubator

Peter Puhan, direktor

info@inkubator-celje.si

Zavod Znanje Postojna

Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna

podjetniški inkubator

Vladimira Krese, direktorica 

inkubator@zavod-znanje.si


CEED preko usposabljanj in mreženja pomaga podjetnikom pri rasti njihovih podjetij. Spodbuja povezovanje podjetnikov, dviga raven podjetniškega znanja in promovira podjetništvo kot pozitivno vrednoto v širši družbi, ki ustvarja inovativno in odprto družbo.


Top