Uspešne zgodbe sklada

MESI d.o.o.

Podjetje Mesi d.o.o. je bilo ustanovljeno z namenom razvoja samodejne naprave za merjenje gleženjskega indeksa. Ustanovitelji so skupaj razvili napravo, ki je časovno učinkovita, natančna, objektivna in hkrati preprosta za uporabo.

Vrsta pomoči:→ Zagonska spodbuda Sklada v 2011, 2012 in 2013.

Skupen znesek izvedenih investicij: 67.253,25 EUR
Skupen znesek garancij Sklada: : 59.493,86 EUR.

Učinki 2015/2011:
- Povečanje prihodka za 100% (iz 0,00 EUR na 607.467 EUR)
- Povečanje dobička za 10.773 % (iz 245 EUR na 26.395 EUR)
- Ustvarjenih 7 novih delovnih mest (iz 1 na 8)
- Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za 225 % (iz 18.164 EUR na 40.915 EUR)

Spletna stran: www.mesimedical.com

Podjetje: MESI d.o.o.

Vrsta investicije:Lastniški vstop (SK200)

Naziv investicije:Razvoj in Proizvodnja

Kategorija:Spletna platforma

Top