Uspešne zgodbe sklada

ORODJARSTVO GORJAK d.o.o.

Podjetje Orodjarstvo Gorjak d.o.o. je družinsko podjetje, ki se ukvarja z konstruiranjem in izdelavo vseh vrst orodij za avtomobilsko in druge industrijske panoge.

Vrsta pomoči:→ 60–80% garancija Sklada za bančni kredit s subvencijo obrestne mere pri NKBM d.d. v letih 2012, 2014 in 2015.

Skupen znesek izvedenih investicij: 931.940,21 EUR
Skupen znesek garancij Sklada: 690.084,13 EUR.

Učinki 2015/2011:
- Povečanje prihodka za 239 % (iz 1,61 mio EUR na 3,86 mio EUR)
- Povečanje dobička za 2311 % (iz 0,01 mio EUR na 0,44 mio EUR)
- Ustvarjena 3 nova delovna mesta (iz 26 na 29)
- Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za 209 % (iz 26.258 EUR na 54.961 EUR)

Spletna stran: www.orodjarstvo-gorjak.si

Podjetje: ORODJARSTVO GORJAK d.o.o.

Vrsta investicije:Lastniški vstop (SK200)

Naziv investicije:Razvoj in Proizvodnja

Kategorija:Spletna platforma

Top