Upravljanje

Slovenski podjetniški sklad deluje na podlagi Zakona o javnih skladih. Na Skladu je na dan 01.04.2017 zaposlenih 36 oseb.

Top