Ključni rezultati

1. Povprečni letni obseg dela Sklada
Povprečna višina leto odobrenih finančnih spodbud MSP-jem

100 mio EUR

Povprečno število letno obdelanih prejetih vlog na javnih razpisih

1.200

Povprečno število letno odobrenih vlog po javnih razpisih

700

 
2. Ustvarjeni učinki v obodbju 2007-2015
Podprti projekti:

5.100 podprtih podjetij

Odobrena sredstva:

790,79 mio EUR v obliki garancij, subvencij, kreditov, semenskega kapitala  in lastniškega financiranja

Izvedene investicije:

1.640 mio EUR s podporo garancij, subvencij, kreditov, semenskega kapitala in lastniškega financiranja


Učinki, ki so jih ustvarila vsa podprta podjetja:
 • 92. 969 ohranjenih delovnih mest
 • 9.032 novih delovnih mest oz. pričakovan učinek 2,5 % novega delovnega mesta na podjetje
 • 12 % povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v 3 letih po investiciji
  - povprečna začetna vrednost: 34.156 EUR/zaposlenega
  - povprečna končna vrednost: 41. 000 EUR/zaposlenga
Učinki, ki so jih ustvarila podprta mlada podjetja:
 • preko 650 podprtih start upov, od tega jih je preživelo okoli 550, kar kaže na 87 % stopnjo preživetja
 • podprta mlada podjetja v večini primerov predstavljajo zahtevnejša delovna mesta z višjo dodano vrednostjo.
 • mlada podjetja (vključno s start up podjetji) so skupno ustvarila cca 20 odstotkov vseh novih delovnih mest, ki so jih ustvarila vsa podprta podjetja v tem obdobju.
Ostali učinki SPS-a:
 • preko 1000 podprtih inovativnih projektov
 • 4 aktivne družbe tveganega kapitala v javno - zasebnem partnerstvu
 • aktiven start-up ekosistem (start up šole, start-up mentorji z ustreznimi referencami)
 • sodelovanje s poslovnimi angeli in drugimi zasebnimi investitorji


 
Top