Ključni rezultati

Sklad v letu 2017 skupno odobril:
  • okoli 142 mio EUR finančnih spodbud in
  • podprl 1.273  podjetij
Oznaka

Produkt

Znesek razpisanih sredstev (v mio EUR)

Realiziran znesek odobrenih sredstev
(v mio EUR)
 Število podprtih podjetij
(kom)
 Objava razpisa

P2 2017

Spodbude za zagon inovativnih podjetij

2,16

2,16  40 24. marec 2017

P2R 2017/2018

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih

2,90 2,90  75 oktober 2017

P2L 2017

Spodbude za zagon podjetij na področju rabe lesa

0,50

0,38
 11 14. april 2017
SK75 2017

Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij

0,90

0,9 12 17. marec 2017

SK200 2017

Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

0,40

 0,2 1 17. marec 2017

P7 2017

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

5,00

5,00  198 objava 20.01.2017

*P7R 2016

Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih

12,00

5,9 253 objava 23.12.2016

P7R 2017

Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih

12,00

 V TEKU
 / objava 29.december 2017

P1 plus 2017

Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere

125,00

124,6  684 17. februar 2017

SKUPAJ

cca 145 mio EUR

cca 142 mio EUR                       1.273


Top