Ključni rezultati

Sklad načrtuje v letu 2017 razpisati:
  • okoli 120 mio EUR finančnih spodbud in
  • podpreti okoli 1.213 podjetij
Oznaka

Produkt

Načrtovana višina razpisanih sredstev (v mio EUR)

Status razpisa

Predvidena objava razpisa

P2 2017

Spodbude za zagon inovativnih podjetij

2,16

V PRIPRAVI

februar/marec 2017

P2R 2017/2018

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih

3,20

V PRIPRAVI

november/december 2017

P2L 2017

Spodbude za zagon podjetij na področju rabe lesa

0,50

V PRIPRAVI

februar/marec 2017

SK75 2017

Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij

0,60

V PRIPRAVI

marec 2017

SK200 2017

Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

0,40

V PRIPRAVI

marec 2017

P7 2017

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

5,00

AKTIVEN

objava 20.01.2017

*P7R 2016

Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih

12,00

AKTIVEN

objava 23.12.2016

P7R 2017

Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih

12,00

V PRIPRAVI

november/december 2017

P1 plus 2017

Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere

96,40

V PRIPRAVI

februar 2017

SKUPAJ

120,26

 

*
okoli 20 % finančnih spodbud bo tudi v letu 2017 na voljo mladim podjetjem (PROGRAM MLADI)
Top