Ključni rezultati

V zadnjih desetih letih so aktivnosti Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS) pomembno vplivale na pozitivne kazalce malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji in posledično na celotno slovensko gospodarstvo. 

Od leta 2007 do leta 2016 je SPS:
- odobril cca 930 mio EUR različnih ugodnih finančnih sredstev
- podprl cca 6.000 mikro, malih in srednje velikih podjetij
- izvedel cca 1.900 mio EUR novih investicij   

Finančne linije Produkti

Št. podprtih projektov

Znesek odobrenih sredstev v mio EUR

POSEBNE SPODBUDE

(nepovratna sredstva)


Zagonske spodbude

660

32,7

Ostale posebne spodbude

1000

168,9

LASTNIŠKO FINANCIRANJE

Semenski kapital

65

5,75

Tvegan kapital

29

29,04

KREDITI

Mikrokrediti

907

21,5

GARANCIJE

Garancije s subvencijo obrestne mere

3.304

671,0Top