Informacije javnega značaja vključujejo:
- Katalog IJZ
- Cenik informacij javnega značaja
- Letno poročilo o izvajanju zakona o informacijah javnega značaja

Top